Diplomska in magistrska dela // Diploma and Master's thesis

Postopek od predprijave do zagovora diplome prve ali druge stopnje I Diploma from preapplication to graduation BA or MA

Pravila in navodila I Rules and instructions

Obrazci k diplomskem/magistrskem delu I Forms for graduate work BA or MA

Navodila za oddajo elektronskih diplomskih ali magistrskih del v repozitorij UNG I Instructions for submission of electronic diploma or Master’s thesis to the UNG repository