Uvod v kognitivne znanosti

Cilji in kompetence

• Pregled raziskovalnega področja kognitivnih znanosti
• Poznavanje temeljnih vprašanj ter načina dela v umetni inteligenci
• Poznavanje glavnih smeri razvoja umetne inteligence
• Zmožnost kritičnega ovrednotenja raziskovalnega dela ter sposobnost predložitve nove smeri raziskovanja
• Seznanjanje z osnovno literaturo
Pridoblene kompetence:
• Sposobnost prepoznavanja zanimivih raziskovalnih tem na področju kognitivnih znanosti
• Študenti pridobijo kompetence za iskanje, branje ter kritično ovrednotenje strokovne literature.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno

Vsebina

• Ravni pojasnjevanja v kognitivni znanosti
• Teorija računanja
• Jezik kot okno v mišljenje
• Integracija kot izziv
• Modeli mentalne arhitekture
• Modeli za obdelavo podatkov znotraj mišljenja
• Obdelava informacij v nevronskih mrežah
• Simbolni modeli
• Izziv zavesti

Predvideni študijski rezultati

• Poznavanje osnov kognitivnih znanosti

Temeljna literatura in viri

 • Baddeley, Alan D. 1999. Essentials of human memory, chapter 2 and 3. Cognitive psychology. Hove, UK: Psychology Press. E-gradivo
 • Bermudez, Jose L. 2010. Cognitive Science: An introduction to the Science of the Mind. Cambridge: Cambridge University Press Katalog E-gradivo
 • Patrick Colm H. 2011. The Cambridge encyclopedia of the language sciences. , Cambridge: Cambridge University Press. Katalog E-gradivo
 • Larson, Richard K. and Kimiko Ryokai. 2010. Grammar as science. In Grammar as science, chapter Part II, pages 37-77. Cambridge, MA: MIT Press. E-gradivo
 • Longuet-Higgins, H. C. 1987. Mental processes: studies in cognitive science, volume 1 of Explorations in cognitive science. Cambridge, MA: MIT Press. E-gradivo
 • Marr, David. 1982. Vision: a computational investigation into the human representation and processing of visual information. San Francisco, CA: W.H. Freeman. E-gradivo
 • Osherson, Daniel N., Lila R. Gleitman and Mark Liberman (eds). 1995. An Invitation to cognitive science. Vol. 1: Language. Cambridge, MA: MIT Press. E-gradivo
 • Osherson, Daniel N. and Edward E. Smith. 1995. An invitation to cognitive science. Vol. 3: Thinking. Cambridge, MA: MIT Press. E-gradivo
 • Osherson, Daniel. N., Don Scarborough and Saul Sternberg (eds.) 1998. An invitation to cognitive science. Vol. 4: Methods, Models and Conceptual Issues. Cambridge, MA: MIT Press.

Načini ocenjevanja

• Redna prisotnost in aktivna udeležba na predavanjih (10%) • 1 ali 2 domače naloge (20%) • pisni izpit iz celotne snovi predmeta (70%)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija:

 1. PAVLIČ, Matic, STEPANOV, Arthur. 2023 (in print). Number mismatch effect and processing cataphora in a pro-drop language: The case of Slovenian. In: Formal Description of Slavic Languages 14. Berlin: Language Science Press.
 2. STEPANOV, Arthur, KODRIČ, Karmen Brina, STATEVA, Penka. 2020. The role of working memory in children's ability for prosodic discrimination. PloS One 15 (3), 1-16, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229857.
 3. STEPANOV, Arthur, ANDREETTA, Sara, STATEVA, Penka, ZAWISZEWSKI, Adam, LAKA, Itziar. 2020. Anomaly detection in processing of complex syntax by early L2 learners. Second Language Research 36(3): 371-397.
 4. STEPANOV, Arthur, PAVLIČ, Matic, STATEVA, Penka, REBOUL, Anne. 2018. Children's early bilingualism and musical training influence prosodic discrimination of sentences in an unknown language. The Journal of the Acoustical Society of America. 143(1): el1-el7. DOI: 10.1121/1.5019700.
 5. STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Cross-linguistic evidence for memory storage costs in filler-gap dependencies with wh-adjuncts. Frontiers in Psychology. Sep. 2015, vol. 6. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01301.