Laboratorij za fiziko organskih snovi

Laboratorij za fiziko organskih snovi

Raziskave na področju 2D materialov, njihovih VdW heterostruktur in organske elektronike. Elektronske lastnosti materialov in kvantnih pojavov, ki so pomembni na napredne elektronske komponente, pridobivanje energije in posnemanje bioloških procesov.