Podpora s študijskimi vsebinami na daljavo

Da bi zagotovili visoko kakovost izobraževalnega procesa, tradicionalne pristope poučevanja redno dopolnjujemo s sodobnimi oblikami poučevanja in učenja na daljavo.