Laboratorij za vede o okolju in življenju

Laboratorij za vede o okolju in življenju

Laboratorij opravlja temeljne in uporabne raziskave na različnih področjih preučevanja in varovanja okolja.