Center za raziskave vina

Center za raziskave vina

Center za raziskave vina v okviru Univerze v Novi Gorici deluje od novembra 2008. Z ustanovitvijo Centra smo načrtno povezali raziskovalce in raziskovalne izkušnje s področij vinogradništva, vinarstva ter povezanih usmeritev in vpeljali nove, s stroko povezane ciljne raziskave.