Karierni center

Karierni center

Temeljno poslanstvo Kariernega centra je vzpostavljanje, ohranjanje in nadgrajevanje povezav med univerzitetnim in gospodarskim okoljem. Študentom in diplomantom smo v pomoč pri bogatenju njihovih kariernih poti ter vzpostavljanju prvih stikov s podjetji.