Mednarodna in projektna pisarna

Pisarna nudi pomoč pri pripravi in izvedbi mednarodnih projektov ter nudi informacije o različnih možnostih mednarodne izmenjave.