Uvod v psiholingvistiko

Cilji in kompetence

Cilj je osnoven pregled jezikoslovne teorije na področju psiholingvistike. Predmet je namenjen vzpostavljanju nujnega praga znanja.

Pridobljene kompetence:
• Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela na področju psiholingvistike.
• Sposobnost iskanja teoretično relevantnih problemov in tem v psiholingvistiki.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Vsebina

V okviru predmeta bodo študentje pridobili osnovna znanja s področja psiholingvistike:
• Usvajanje maternega/prvega jezika
• Processiranje naravnega jezika
• Produkcija naravnega jezika
• Psihološki eksperimenti

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnov psiholingvistike, vrojenosti jezika, metod eksperimentalne psihologije itd.

Temeljna literatura in viri

  • Carroll, David W. 2007. Psychology of language. Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Katalog E-gradivo
  • Fernandez, Eva M., and Cairns, Helen Smith. 2010. Fundamentals of psycholinguistics. Malden, MA: Wiley-Blackwell. Katalog
  • Matthew Traxler & Morton Gernsbacher. 2006. Handbook of Psycholinguistics. Amsterdam: Elsevier. Katalog E-gradivo
  • Članki iz psiholingvističnih revij: Journal of Psycholinguistic research E-gradivo, Journal of Applied Psycholinguistics, Journal of Memory and Language E-gradivo, Brain and Language E-gradivo, Cognition E-gradivo, etc.).

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga (50% / 50%).

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija:

  1. PAVLIČ, Matic, STEPANOV, Arthur. 2023 (in print). Number mismatch effect and processing cataphora in a pro-drop language: The case of Slovenian. In: Formal Description of Slavic Languages 14. Berlin: Language Science Press.
  2. STEPANOV, Arthur, KODRIČ, Karmen Brina, STATEVA, Penka. 2020. The role of working memory in children's ability for prosodic discrimination. PloS One 15 (3), 1-16, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229857.
  3. STEPANOV, Arthur, ANDREETTA, Sara, STATEVA, Penka, ZAWISZEWSKI, Adam, LAKA, Itziar. 2020. Anomaly detection in processing of complex syntax by early L2 learners. Second Language Research 36(3): 371-397.
  4. STEPANOV, Arthur, PAVLIČ, Matic, STATEVA, Penka, REBOUL, Anne. 2018. Children's early bilingualism and musical training influence prosodic discrimination of sentences in an unknown language. The Journal of the Acoustical Society of America. 143(1): el1-el7. DOI: 10.1121/1.5019700.
  5. STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Cross-linguistic evidence for memory storage costs in filler-gap dependencies with wh-adjuncts. Frontiers in Psychology. Sep. 2015, vol. 6. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01301.