Osnove molekularne biologije in biotehnologije

Cilji in kompetence

Glavni cilj ''uvodnega tečaja'' je zagotoviti intenziven enotedenski tečaj v katerem, na začetku akademskega leta, študenti prvega letnika doktorskega študija dobijo splošno osnovno znanje, s pomočjo katerega se seznanijo z različnimi raziskovalnimi področji.

Vodje raziskovalnih skupin študentom pripravijo predstavitve svojih raziskovalnih dejavnosti in projektov. Poleg tega bodo študentje seznanjeni tudi z raziskovalnimi zmogljivostmi na UNG in ICGEB.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Uvodna predavanja povezana z ozadji raziskovalnih dejavnosti na UNG in ICGEB, ki obdelajo naslednje teme: podvojevanje DNA, rekombinacija in popravljalni mehanizmi, procesiranje RNA in metabolizem mikro RNA, uravnavanje izražanja genov, dinamična organizacija strukture in funkcije jedra, sinteza proteinov in interakcije, struktura proteinov, celični cikel in rak, humana molekularna genetika, živalski modeli človeških bolezni, molekularna genetika kvasovk, molekularna genetika Drosophile, molekularna genetika bakterij, uvod v živalsko virologijo, molekularna in celična imunologija, bioinformatika.
• Tehnične vaje proteomiko, mikroskopiranje, pretočno citometrijo, analitske metode, in varnostne postopke.
• Predstavitev vodij oddelkov in tekočih projektov
• Predstavitev tehničnih zmogljivosti institucije
• Priporočena literatura in nadaljne personalizirane vaje glede na potrebe študenta

Predvideni študijski rezultati

• Študenti se naučijo osnovnega znanja molekularne biologije in biotehnologije.
• Študenti se seznanijo s tehničnimi pripomočki na ICGEB in UNG.
• Študenti spoznajo znanstvenike in raziskovalno skupnost ter se seznanijo z različnimi raziskovalnimi interesi na ICGEB in UNG.

Temeljna literatura in viri

•G. Alberts, Johnson, Lewis, Morgan, Raff, Roberts, Walter: Molecular Biology of the Cell, 6th Ed., W. W. Norton & Company, 2014. Katalog E-gradivo
•Alberts B. et al.: Essential Cell Biology. 2016, Fourth Edition. W.W. Norton. Katalog E-gradivo
•Benjamin Lewin, GENES IX, © Copyright 2014 Jones and Bartlett Publishers. E-gradivo
•Nature Reviews in Cell Biology. E-gradivo
•Nature Reviews in Genetics. E-gradivo
•Znanstvena literature z obravnavanih področij.

Načini ocenjevanja

Vprašalnik 100%

Reference nosilca

Radovan Komel je redni profesor za področje biokemija in molekularna biologija na Univerzi v Ljubljani.

Izbrane reference:
1. ZOTTEL, Alja, JOVCHEVSKA, Ivana, ŠAMEC, Neja, MLAKAR, Jernej, ŠRIBAR, Jernej, KRIŽAJ, Igor, SKOBLAR VIDMAR, Marija, KOMEL, Radovan. Anti-vimentin, anti-TUFM, anti-NAP1L1 and anti-DPYSL2 nanobodies display cytotoxic effect and reduce glioblastoma cell migration. Therapeutic advances in medical oncology. 2020, 12:1-29.
2. JOVCHEVSKA, Ivana, ZOTTEL, Alja, ŠAMEC, Neja, MLAKAR, Jernej, SOROKIN, Maxim, NIKITIN, Daniil, BUZDIN, Anton A., KOMEL, Radovan. High FREM2 gene and protein expression are associated with favorable prognosis of IDH-WT glioblastomas. Cancers. 2019, 11:1-18.
3. VIDAK, Marko, JOVCHEVSKA, Ivana, ŠAMEC, Neja, ZOTTEL, Alja, LIOVIĆ, Mirjana, ROZMAN, Damjana, DŽEROSKI, Sašo, JUVAN, Peter, KOMEL, Radovan. Meta-analysis and experimental validation identified FREM2 and SPRY1 as new glioblastoma marker candidates. International journal of molecular sciences. 2018, 19(5):1-24.
4. MESIC, Aner, ROGAR, Marija, HUDLER, Petra, JUVAN, Robert, KOMEL, Radovan. Association of the AURKA and AURKC gene polymorphisms with an increased risk of gastric cancer. IUBMB life. 2016, 68(8): 634-644.
5. KOČEVAR BRITOVŠEK, Nina, FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana, KOMEL, Radovan. Two-dimensional gel electrophoresis of gastric tissue in an alkaline pH range. Proteomics. 2014, 14(2/3):311-321.