Sodobne smeri v molekularni biologiji in biotehnologiji I

Cilji in kompetence

Glavni cilj predmeta je posredovati znanje podkrepljeno z zadnjimi ugotovitvami na področju molekularne genetike, molekularne biologije in biotehnologije. Študenti imajo možnost, da komunicirajo z mednarodno ekipo znanstvenikov iz različnih področij. Udeležba na dogodkih, ki potekajo na ICGEB, je pomembna priložnost za znanstveno in kulturno rast študentov. Udeležbo pri teh aktivnostih močno svetujemo, saj omogoča aktivno sodelovanje v znanstveni skupnosti v okviru mednarodnega raziskovalnega centra.

Za izboljšanje kritične presoje študentov so organizirani debatni klubi, kjer podiplomski študenti proučujejo in diskutirajo izbrano znanstveno literaturo. Debatni klubi so razporejeni preko celega leta in jih vodijo znanstveniki iz različnih področij.

Študent lahko predlaga odboru za podiplomski študij tudi seznam drugih seminarjev, ki jih želi obiskati.
Študent lahko tudi predlaga predstavitev znanstvenega članka v zvezi z njegovo/njeno raziskovalno temo.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Seminarji iz različnih področji molekularne biologije, molekularne genetike, biomedicine in biotehnologije, ki jih izvajajo vrhunski mednarodno priznani strokovnjaki.
• Debatni klubi – »Journal Clubs«, ki jih načeloma vodijo vodje raziskovalnih skupin. Izbrana literatura je lahko bodisi povezana z enim od seminarjev ali izbrana med zanimivimi nedavno objavljenimi znanstvenimi prispevki.
• Vključevanje v znanstvene, kulturne in raziskovalne skupnosti.

Predvideni študijski rezultati

Pridobitev kompleksnega znanja iz molekularne genetike, biologije in biotehnologije. Študenti spoznajo načine interaktivnih in kritičnih strokovnih razprav z znanstveniki. Pričakovano je, da bodo študenti kritično sodelovali med seminarji z vprašanji in diskusijo. Dejavnosti v debatnih klubih pa bodo okrepile komunikacijske veščine in kritično interpretacijo znanstvene literature.

Temeljna literatura in viri

Izbrana literature, povezana z znanstvenimi seminarji.

Načini ocenjevanja

Aktivna udeležba na predlaganih aktivnostih. 100%

Reference nosilca

Priznani vabljeni predavatelji in sodelavci s področja molekularne biologije in biotehnologije na Univerzi v Novi Gorici in ICGEB.

Nosilec predmeta Alessandro Marcello je pridruženi profesor ranga izredni profesor za področje molekularne biologije na Univerzi v Novi Gorici.

Izbrane reference:

  1. Licastro D, Rajasekharan S, Dal Monego S, Segat L, D'Agaro P, Marcello A. 2020. Isolation and Full-Length Genome Characterization of SARS-CoV-2 from COVID-19 Cases in Northern Italy. J Virol. 94(11):e00543-20. doi: 10.1128/JVI.00543-20
  2. Carletti T, Zakaria MK, Faoro V, Reale L, Kazungu Y, Licastro D, Marcello A. 2019. Viral priming of cell intrinsic innate antiviral signaling by the unfolded protein response. Nat Commun. 10(1):3889. doi: 10.1038/s41467-019-11663-2.
  3. Sarracino A, Gharu L, Kula A, Pasternak AO, Avettand-Fenoel V, Rouzioux C, Bardina M, De Wit S, Benkirane M, Berkhout B, Van Lint C, Marcello A. 2018 Posttranscriptional regulation of HIV-1 gene expression during replication and reactivation from latency by nuclear matrix protein MATR3. MBio. 13;9(6).
  4. Zakaria MK, Carletti T, Marcello A. 2018. Cellular Targets for the Treatment of Flavivirus Infections. Front Cell Infect Microbiol. 8:398. doi: 10.3389/fcimb.2018.00398.
  5. Çevik RE, Cesarec M, Filipe A, Licastro D, McLauchlan J and Marcello A. 2017. Hepatitis C virus NS5A targets the nucleosome assembly protein NAP1L1 to control the innate cellular response, J Virol. doi: 10.1128/JVI.00880-17