Praktičen ali teoretski tečaj I

Cilji in kompetence

Študenti so vabljeni, da se udeležijo praktične in/ali teoretične delavnice iz področja molekularne genetike, molekularne biologije, biomedicine ali biotehnologije. Izbiro poljubnega izbirnega tečaja mora potrditi mentor.

Glavni namen tega predmeta je dati študentom možnost poglabljanja svojega znanja na področju, ki je bliže njihovim osebnim interesom in raziskovalnim projektom, s katerimi se ukvarjajo, v okviru ponudbe letnega programa na UNG ali ICGEB. Ta dejavnost podpira povezovanje in izmenjavo s fakultetami in različnimi znanstvenimi ustanovami, kar predstavlja pomembno komponento pri izmenjavi in pridobivanju znanstvenih izkušenj. Priložnost sodelovanja z drugimi sodelavci je še posebej pomembna za razvoj in napredek študentove kariere, prav tako pa tudi poveča možnosti zaposlitve.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Praktične in/ali teoretične delavnice na področju:
• molekularne genetike
• molekularne biologije
• biomedicine
• bioinformatike
• biotehnologije
• prenosa tehnologij

Predvideni študijski rezultati

Pričakovano je, da udejstvovanje na praktični in/ali teoretični delavnici izboljša študentove sposobnosti v:
• Poznavanju teoretičnega ozadja specifičnih tem/predmetov
• Tehničnem znanju in izkušnjah
• Komunikacijskih veščinah
• Razpravah in kritičnem razmišljanju
• Pridobivanju osebnih kontaktov v znanstveni skupnosti
• Predstavljanju rezultatov
• Konferenčnih prispevkih (predstavitve plakatov, povzetki, postopki itd.).

Temeljna literatura in viri

Literatura v okviru tematike tečaja.

Načini ocenjevanja

Prisotnost (10%) in končni vprašalnik (90%).

Reference nosilca

Lorena Butinar je docentka na področju mikrobiologije na Univerzi v Novi Gorici.

Izbrane reference:

  1. DASHKO, Sofia, LIU, Ping, VOLK, Helena, BUTINAR, Lorena, PIŠKUR, Jure, FAY, Justin. Changes in the relative abundance of two Saccharomyces species from oak forests to wine fermentations. Frontiers in microbiology, ISSN 1664-302X, 2016, vol. 7, pp. 1-24. doi: 10.3389/fmicb.2016.00215.
  2. DASHKO, Sofia, ZHOU, Nerve, TINTA, Tinkara, SIVILOTTI, Paolo, STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, GAMERO, Amparo, BOEKHOUT, Teun, BUTINAR, Lorena, VRHOVŠEK, Urška, PIŠKUR, Jure. Use of non-conventional yeast improves the wine aroma profile of Ribolla Gialla. Journal of industrial microbiology & biotechnology, ISSN 1367-5435, 2015, vol. 42, issue 7, pp. 997-1010. doi: 10.1007/s10295-015-1620-y.
  3. BUTINAR, Lorena, MOHORČIČ, Martina, DEYRIS, Valérie, DUQUESNE, Katia, IACAZIO, Gilles, CLAEYS-BRUNO, Magalie, FRIEDRICH, Josepha, ALPHAND, Veronique. Prevalence and specificity of Baeyer-Villiger monooxygenases in fungi. Phytochemistry, ISSN 0031-9422. [Print ed.], 2015, vol. 117, pp. 144-153, doi: 10.1016/j.phytochem.2015.06.009.
  4. BUTINAR, Lorena, FRISVAD, Jens Christian, GUNDE-CIMERMAN, Nina. Hypersaline waters : a potential source of foodborne toxigenic aspergilli and penicillia. FEMS microbiology, ecology, ISSN 0168-6496, 2011, vol. 77, no. 1, str. 186-199, doi: 10.1111/j.1574-6941.2011.01108.x.
  5. BUTINAR, Lorena, STRMOLE, Tadeja, GUNDE-CIMERMAN, Nina. Relative incidence of ascomycetous yeasts in Arctic coastal environments. Microbial ecology, ISSN 0095-3628, 2011, vol. 61, no. 4, str. 832-843, doi: 10.1007/s00248-010-