Sodobne smeri v molekularni biologiji in biotehnologiji III

Cilji in kompetence

Glavni cilj predmeta je posredovati znanje, podkrepljeno z zadnjimi dognanji na področju molekularne genetike, molekularne biologije in biotehnologije. Študenti imajo možnost, da sodelujejo z mednarodno ekipo znanstvenikov iz različnih disciplin.

Za izboljšanje kritične presoje študentov so organizirani debatni klubi, kjer podiplomski študenti proučujejo in diskutirajo izbrano znanstveno literaturo. Debatni klubi so razporejeni preko celega leta in jih vodijo znanstveniki iz različnih področij.

Študent lahko predlaga organizacijskemu odboru za podiplomski študij tudi seznam drugih seminarjev, ki jih želi obiskati.
Študent lahko tudi predlaga predstavitev znanstvenega članka v zvezi z njegovo/njeno raziskovalno temo

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

• Seminarji iz različnih področji molekularne biologije, molekularne genetike, biomedicine in biotehnologije, ki jih izvajajo vrhunski mednarodno priznani strokovnjaki.
• »Journal clubs« - debatni klubi, ki jih načeloma vodijo vodje raziskovalnih skupin.
• Aktivna udeležba v znanstveni, kulturni in raziskovalni skupnosti.

Predvideni študijski rezultati

Študentje v 3. letniku že boljše razumejo trende v molekularni genetiki, biologiji in biotehnologiji. Študenti še naprej spoznavajo načine interaktivne in kritične znanstvene razprave. Pričakovano je, da bodo študenti med seminarji kritično sodelovali z vprašanji in diskusijo. Študenti lahko tudi sami organizirajo debatni klub in tako okrepijo svoje sposobnosti za diskusijo znanstvene literature s kolegi.

Temeljna literatura in viri

Izbrana literatura, povezana z znanstvenimi seminarji.

Načini ocenjevanja

Aktivna udeležba na predlaganih aktivnostih. 100%

Reference nosilca

Priznani vabljeni predavatelji in sodelavci s področja molekularne biologije in biotehnologije na Univerzi v Novi Gorici in ICGEB.

Nosilec predmeta Alessandro Marcello je pridruženi profesor ranga izredni profesor za področje molekularne biologije na Univerzi v Novi Gorici.

Izbrane reference:

  1. Licastro D, Rajasekharan S, Dal Monego S, Segat L, D'Agaro P, Marcello A. 2020. Isolation and Full-Length Genome Characterization of SARS-CoV-2 from COVID-19 Cases in Northern Italy. J Virol. 94(11):e00543-20. doi: 10.1128/JVI.00543-20
  2. Carletti T, Zakaria MK, Faoro V, Reale L, Kazungu Y, Licastro D, Marcello A. 2019. Viral priming of cell intrinsic innate antiviral signaling by the unfolded protein response. Nat Commun. 10(1):3889. doi: 10.1038/s41467-019-11663-2.
  3. Sarracino A, Gharu L, Kula A, Pasternak AO, Avettand-Fenoel V, Rouzioux C, Bardina M, De Wit S, Benkirane M, Berkhout B, Van Lint C, Marcello A. 2018 Posttranscriptional regulation of HIV-1 gene expression during replication and reactivation from latency by nuclear matrix protein MATR3. MBio. 13;9(6).
  4. Zakaria MK, Carletti T, Marcello A. 2018. Cellular Targets for the Treatment of Flavivirus Infections. Front Cell Infect Microbiol. 8:398. doi: 10.3389/fcimb.2018.00398.
  5. Çevik RE, Cesarec M, Filipe A, Licastro D, McLauchlan J and Marcello A. 2017. Hepatitis C virus NS5A targets the nucleosome assembly protein NAP1L1 to control the innate cellular response, J Virol. doi: 10.1128/JVI.00880-17