Osnove molekularne biologije in biotehnologije

Predmet se v študijskem letu 2021/2022 ne izvaja.