Realizacija vrednot v grajenem okolju: osnove družbeno-gospodarskega pristopa

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študenti spoznajo na dobrinah temelječ pogled na arhitekturo in konservatorstvo. Študenti se naučijo razlikovati med vrednotami in kako vrednote udejaniti. To vključuje znanje o alternativnih načinov financiranja arhitektonskih projektov.
Študenti se poglede naučijo aplicirati na dejanske primere.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni predpogojev.

Vsebina

 1. Kakšna so vprašanja?
 2. Odnos med kulturo in gospodarstvom:
  Gospodarstveniki kulture ne dojemajo kot dejavnik, čeprav kultura igra veliko vlogo v gospodarskem procesu.
 3. Uresničevanje vrednot:
  Izziv je biti osveščen o ustreznih vrednotah ter določiti najboljši način za uresničevanje slednjih.
 4. Pojem vrednote. Vrste vrednot:
  Pogosto vrednote razlikujemo na podlaginjihove uporabe. Razvrščamo jih tudi po zaporedju, še posebej tiste v arhitekturi in konservatorstvu
 5. Pojem skupnih in deljenih dobrin:
  Če arhitekturo pojmujemo kot skupno dobrino, to privede do različnega udejanjanja arhitekture same.
 6. Udejanjanje vrednot dobrin na štirih različnih področjih:
  Logika trga, vodenja, družbena logika in logika ôikosa
 7. Študije primerov:
  Primer uporabe mestnih središč Rotterdama in Barcelone

Predvideni študijski rezultati

Znanje o vrednotah in procesih realizacije vrednot.
Sposobnost branja in interpretiranja vrednot in dejanskih primerov, obravnava politik in strategij za udejanjanje in evalvacijo vrednot.

Temeljna literatura in viri

Klamer A., 2007. Speaking of Economics: How to be in the Conversation
Klamer A., 2014. Doing the Right Thing (manuscript)
Klamer A., 2014, The Values of Archaeological and Heritage Sites, in Archaeology and Economic Development, Special Issue
Klamer A., Throsby D., 2000. Paying for the past: the economics of cultural heritage
Pitacco G., 2013. Values of Architecture
Throsby D., 2001. Economics and Culture
Rizzo I., Mignosa A., 2013(edited by). Handbook on the Economics of Cultural Heritage

Načini ocenjevanja

 • Sodelovanje na kontaktnih urah - Pisni izdelek 50/50

Reference nosilca

Arjo Klamer je profesor ekonomike umetnosti in kulture na univerzi Erasmus University v Rotterdamu, kjer deluje edini odbor na svetovni ravni na področju ekonomike kulture.
Profesor Klamer je avtor številnih znanstvenih člankov in monografij s področja ekonomike kulturne dediščine, kulturnih dobrin, ekonomike pozornosti, retorike ekonomike ter kolumen v številnih časopisih. Je član odborov mnogih kulturnih in družbrnih organizacij in ustanovitelj Academie Vitae – univerze za in o življenju. Je predsednik združenje Philosošhy East West in predsednik odbora skrbnikov šole za grafično obrtno dejavnost.
Njegove monografije vključujejo: The Value of Culture (1996), The Story of Money (1998), Speaking of Economics: How to be in the Conversation (2007), Pak Aan (2011) and Economy in bed, on the toilet, or bath (2011, s Paulom Teulem in Erwinom Dekkerjem).