Zagovori doktorskih disertacij

V sredo 16. februarja 2022, bo izjemoma potekal zagovor doktorske disertacije preko video konferenčnega sistema na daljavo, zaradi trenutnih izrednih razmer povezanih z varnostnimi ukrepi zaradi širjenja koronavirusa:

Kandidatka: Jelena Topić Božič

Naslov teme disertacije: »Novel analytical approaches in quality and safety control in production of fermented beverages«

Mentorici: izr. prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec, izr. prof. dr. Dorota Korte

Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Mikhail A. Proskurnin, prof. dr. Rajko Vidrih, doc. dr. Lorena Butinar

Pričetek zagovora: ob 9.00 uri


V sredo 16. februarja 2022, bo izjemoma potekal zagovor doktorske disertacije preko video konferenčnega sistema na daljavo, zaradi trenutnih izrednih razmer povezanih z varnostnimi ukrepi zaradi širjenja koronavirusa:

Kandidat: Blaž Kogovšek

Naslov teme disertacije: Analiza časovne in prostorske spremenljivosti naravnih sledil za določitev značilnosti kraškega vodonosnika v zaledju izvirov Malenščice in Unice

Mentorja: izr. prof. dr. Metka Petrič, izr. prof. dr. Igor Jemcov

Člani komisije na zagovoru: izr. prof. dr. Gregor Kovačič , doc. dr. Josip Rubinić, izr. prof. dr. Matt Covington

Pričetek zagovora: ob 14.00 uri