Kadrovska struktura

Univerza v Novi Gorici je decembra 2020 zaposlovala 158 sodelavcev (132 redno in 26 dopolnilno). Od tega je 95 doktorjev znanosti, 14 sodelavcev s statusom mladega raziskovalca, 21 sodelavcev z visoko izobrazbo ali magisterijem, 22 administrativnih sodelavcev, 3 knjižničarke, 1 vzdrževalec, 2 delavki v fotokopirnici.
36 sodelavcev je tujcev.

Poleg tega s Univerzo v Novi Gorici sodeluje še več kot 200 pridruženih profesorjev s tujih in domačih univerz.

Redno zaposleni Dopolnilno zaposleni
2008 93 51
2009 113 57
2010 114 67
2011 124 49
2012 137 42
2013 130 42
2014 147 37
2015 121 33
2016 117 29
2017 115 31
2018 113 28
2019 118 29
2020 132 26