Simboli UNG

Znak

UNG logo

Znak Univerze v Novi Gorici je delo akademske slikarke Milene Gregorčič.

Grb

UNG grb

Grb Univerze v Novi Gorici je delo diplomirane slikarke Pie Zavrtanik.

Simbol Univerze v Novi Gorici je sova velika uharica, ki je največja in najtežja v svoji vrsti ter ima poševno viseče pernate čopke. Sova velika uharica je redka lokalna ptičja vrsta, saj gnezdi prav v Vipavski dolini (3 do 5 parov). Predstavlja našo posebnost in pomeni enega od znakov biotske pestrosti in naravne ohranjenosti naše krajine. Sova ponekod pomeni simbol smrti, pri nas pa simbol modrosti, znanja in tradicije. Obrnjena proti nam pomeni realno gledanje na svet in soočanje s takšnim kakršen je. Svitek oziroma listina, ki se ga sova oklepa z močnimi kremplji, simbolizira trdnost znanja in novih spoznanj, ki jih na naši univerzi pridobivamo. Moto SCIENTIA VINCES je že na znaku univerze in ker še vedno verujemo, da znanje vedno zmaguje, ga ohranjamo tudi na grbu. Oblika grba izhaja iz oblike francoskega šilastega ščita iz 13. stoletja in je karakteristično gotskega stila. Zgoraj in spodaj obdaja simbol stiliziran zlat trak. Na zgornjem delu se nahaja kratica za Univerzo v Novi Gorici UNG.

Barve – Zlata barva (stiliziran trak, obroba grba), pomeni modrost, najvišjo raven zavesti. Površina grba je modre barve, ki pomeni globino, hladnost, umski napredek, brezmejnost, prilagodljivost in samozavest. Črna barva je v obrobi grba debelejša, kar daje vtis kompaktnosti grba, obroba traku pa tanjša, da poudari vtis tankosti traku. Sova je sive barve, svitek bel, oboje pa obrobljeno s črno linijo in delno stilizirano.

Himna

Himna Univerze v Novi Gorici