PHILOSLAVICA 2023: 11. Simpozij mladih slavistov

Datum objave: 29. 11. 2023
Dogodki
petek
1
december
Ura:
10.00
Do:
2. november, 13.00
Lokacija:
Univerza v Novi Gorici, Vipavska c. 13, Nova Gorica

Dialog med središči in obrobji v slovanskih jezikih in literaturah

PHILOSLAVICA 2023: 11. Simpozij mladih slavistov

Philoslavica je simpozij, namenjen mladim slavistom in slovenistom, ki se v svojem raziskovalnem delu ukvarjajo z znanstvenimi temami s področja jezikoslovja, literarnih ved, didaktike in prevodoslovja slovanskih jezikov. Vsako leto ga na eni izmed univerz v Sloveniji ali sosednjih državah organizira Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije z namenom mednarodnega povezovanja mladih, nabiranja kakovostnih izkušenj strokovnega pisanja ter razvoja kritične misli.

Letošnji simpozij organizirata Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije in Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Dogodek se bo odvijal 1. in 2. decembra 2023 na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici (Vipavska 13, SI-5000 Nova Gorica).

-> PROGRAM SIMPOZIJA