Vabilo na predavanje Spolno vključujoča raba jezika

Datum objave: 13. 4. 2023
Dogodki
petek
21
april
Ura:
11.00

Lepo vabljeni na predavanje, ki ga bo imel doc. dr. Boris Kern (ZRC SAZU in Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici), z naslovom Spolno vključujoča raba jezika.

Predavanje, ki ga organizirata Center za kognitivne znanosti jezika in Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici bo potekalo v petek, 21. aprila 2023, ob 11. uri na Univerzi v Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina (predavalnica P1).

Doc. dr. Boris Kern: Spolno vključujoča raba jezika
Od izida prvih smernic za spolno vključujočo rabo slovenskega jezika je minilo že skoraj 30 let (I. Ž. Žagarja in M. Milharčič Hladnik, 1996: Nekaj izhodiščnih prizadevanj za odpravo seksistične rabe jezika). Od takrat je nastalo več smernic, ki so želele spolno asimetrijo v jeziku korigirati zlasti s sočasno rabo oblik za ženski in moški slovnični spol ter spolno nevtralnih možnosti. Najnovejša tovrstna prizadevanja pa se zavzemajo tudi za vključevanje nebinarnih transspolnih oseb. Predavanje bo namenjeno predstavitvi različnih strategij spolno vključujoče rabe jezika, zlasti pa se bo osredotočilo na izzive, ki jih prinaša transvključujoča raba jezika.
Doc. dr. Boris Kern je raziskovalec v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Fran Ramovša ZRC SAZU in predavatelj na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Ukvarja se z vprašanji sodobne leksikologije in leksikografije, besedotvorja, pomenoslovja, pravopisa in kvir jezikoslovja. V slovensko jezikoslovje je vpeljal stopenjsko besedotvorje, leta 2017 je pri Založbi ZRC izšla njegova znanstvena monografija Stopenjsko besedotvorje (Na primeru glagolov čutnega zaznavanja). Od leta 2021 je član Komisije za besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju in vodja temeljnega raziskovalnega ARRS-projekta Kombinatorika besedotvornih obrazil v slovenščini. Kot raziskovalec sodeluje pri pripravi tretje izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ). Zanima ga družbeni vidik tako jezika kot slovaropisja, predvsem s stališča različnih marginaliziranih skupin, kot soorganizator je sodeloval pri Posvetu o terminologiji na področju invalidnosti (2018). Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici predava Korpusno jezikoslovje in Slovenščino kot tuji jezik.

Predavnje bo potekalo v slovenskem jeziku.

Prijazno vabljeni!