Čezmejnost vesolja: Andreja Gomboc, Lev Kreft

Datum objave: 22. 5. 2023
Dogodki
sreda
7
junij
Ura:
19.00
Lokacija:
XCenter (Delpinova ulica 20, Nova Gorica)

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici vabi na drugi javni pogovor serije 𝙳𝚒𝚊𝚕𝚘𝚐𝚒_č𝚎𝚣_ z naslovom Čezmejnost vesolja, ki bo potekal v sredo, 7. junija 2023, ob 19.00 v novogoriškem Xcentru.

Čezmejnost vesolja: Andreja Gomboc, Lev Kreft

Fakulteta za humanistiko z 𝙳𝚒𝚊𝚕𝚘𝚐𝚒_č𝚎𝚣_ vstopa v skupnost, čez meje kultur in disciplin.

Dogodek bo posvečen vesolju kot konceptu in prostoru, ki ga znanstveno raziskujemo, v njem živimo in vanj projiciramo tako raznolike znanstveno-fantastične teme kot tudi družbene, tehnološke in mistične razrešitve vprašanj človekovega bivanja. Sopostavili bomo dva pogleda na vesolje – pogled naravoslovnih znanosti oziroma sodobne astrofizike na eni in humanistike, filozofije ter umetnosti na drugi strani.

Tokratna gosta bosta prof. dr. Andreja Gomboc in prof. dr. Lev Kreft, pogovor bo vodila izr. prof. dr. Kristina Pranjić.

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐣𝐚 𝐆𝐨𝐦𝐛𝐨𝐜 je doktorica fizike, redna profesorica za astronomijo na Univerzi v Novi Gorici. Preučuje predvsem izbruhe sevanja gama in plimsko raztrganje zvezd v bližini črnih lukenj, sodeluje pa tudi pri iskanju elektromagnetnih dvojnikov dogodkov gravitacijskih valov. Je urednica spletnega Portala v vesolje in predsednica slovenskega tekmovanja v znanju astronomije Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije ter soustanoviteljica projekta GoChile. Kot redna kolumnistka piše za časopis Delo.

𝐋𝐞𝐯 𝐊𝐫𝐞𝐟𝐭 je filozof in sociolog, redni profesor (v pokoju) na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarja se z estetiko avantgard in postmodernizma, filozofijo športa in marksistično estetiko ter s teorijami sodobne umetnosti. Soustanovil je Slovensko društvo za estetiko, bil je direktor Mirovnega inštituta ter predsednik Evropske zveze za filozofijo športa in član Izvršnega odbora Mednarodne zveze za filozofijo športa. Je priznani komentator in analitik političnega ter družbenega dogajanja.

𝐊𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢ć je komparativistka in rusistka, izredna profesorica na Univerzi v Novi Gorici, kjer predava na področju literature in umetnosti. Ukvarja se z avantgardo in sodobnimi umetniškimi praksami ter poskusi preseganja mej reprezentacije v pesniškem in vizualnem jeziku. Delovala je kot kritičarka na področju vizualne in intermedijske umetnosti. Organizirala je mednarodni znanstveni srečanji z umetniškim programom Svet kot brezpredmetnost (2018) in Kozmični anarhizem (2021).

𝙳𝚒𝚊𝚕𝚘𝚐𝚒_č𝚎𝚣_ so javni pogovori, ki jih organizira Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Trikrat letno soočimo strokovnjaka_inji z različnih področij na temo meje in čezmejnosti.

Skozi moderirano razpravo presegamo razkorak med teorijo in prakso ter prispevamo k novemu razumevanju kompleksnih vprašanj sodobnosti.

Organizator: Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici.
Dogodek sta podprla: Xcenter, vozlišče kreativnih praks; GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia.
𝙳𝚒𝚊𝚕𝚘𝚐𝚒_č𝚎𝚣_ so del xbordering.net in across-university.org.

Dogodek poteka v okviru »Tednov vseživljenjskega učenja 2023«, ki jih koordinira Ljudska univerza Ajdovščina.

Priponke