Poletna šola Osnovne fototermičnih in fotoakustičnih tehnik: teorija, instrumentacija in uporaba

Datum objave: 27. 6. 2023
Dogodki
nedelja
24
september
Ura:
09.00
Do:
1. oktober, 18.00
Lokacija:
Ettore Majorana" Foundation and International Centre for Scientific Culture (Sicilija, Italija)

Poletna šola “Osnovne fototermičnih in fotoakustičnih tehnik: teorija, instrumentacija in uporaba” bo obravnavala teoretične principe, instrumentacijo in izbrane primere aplikacij visoko občutljivih komplementarnih tehnik optotermične spektroskopije, predvsem spektrometrije s termičnimi lečami (TLS), vključno z mikroskopsko TLS, spektrometrije na osnovi optotermičnega odklona (PDS); fotoakustično spektroskopijo, tehniko fototermične uklonske mrežice, fototermično radiometrijo in fotopiroelektrične tehnike.

Raziskovalno delo v Laboratoriju za vede o okolju in življenju Foto: CasarsaTinta Photo Studio
Raziskovalno delo v Laboratoriju za vede o okolju in življenju Foto: CasarsaTinta Photo Studio

Predstavljena bo uporaba omenjenih tehnik za določevanje optičnih (absorpcijski koeficient) in termičnih (toplotna difuzivnost in prevodnost) ter z njimi povezanih drugih lastnosti trdnih vzorcev (gostota nosilcev naboja, hitrost njihove rekombinacije) ter študij lastnosti in procesov na njihovih površinah (hrapavost, debelina nanoslojev), kot tudi za študij kemijskih reakcij in fizikalno kemijskih ter biokemijskih procesov v tekočih in trdnih vzorcih ter številne aplikacije v kemijski ter biološki analizi.

Šola se bo odvijala od 24. septembra do 1. oktobra 2023 v centru "Ettore Majorana" Foundation and International Centre for Scientific Culture (Sicilija, Italija), v okviru mednarodne delavnice INTERNATIONAL SCHOOL OF QUANTUM ELECTRONICS and INTERNATIONAL PHOTOACOUSTIC AND PHOTOTHERMAL ASSOCIATION.

Poletna šola je namenjena doktorskim študentom s področja kemije, fizike in materialov.

Značilnost poletne šole je predvsem v vključevanju vrhunskih strokovnjakov za področje fototermičnih tehnik, ki bodo tudi vabljeni predavatelji na konferenci.

Organizatorji: Laboratorij za vede o okolju in življenju v sodelovanju z Centrom za znanstvene kulture, Mednarodna šola za kvantno elektroniko in Mednarodnim fotoakustičnim in fototermalnim združenjem (CENTRE FOR SCIENTIFIC CULTURE INTERNATIONAL SCHOOL OF QUANTUM ELECTRONICS and INTERNATIONAL PHOTOACOUSTIC AND PHOTOTHERMAL ASSOCIATION)

Termin in lokacija: od 24. septembra do 1. oktobra 2023, v centru "Ettore Majorana" Foundation and International Centre for Scientific Culture (Sicilija, Italija)

Spletna stran z navodili za prijavo: https://indico.ung.si/event/15/

Kontakt: Laboratorij za vede o okolju in življenju, Univerza v Novi Gorici; nadja.lovec@ung.si