Petindvajsetletnica Univerze v Novi Gorici

Datum objave: 24. 9. 2020
Novice

Univerza v Novi Gorici letos praznuje petindvajsetletnico svoje ustanovitve.

Foto: Miha Godec
Foto: Miha Godec

24. septembra 1995 je na gradu Kromberk pri Novi Gorici potekal podpis Pogodbe o ustanovitvi Fakultete za znanosti o okolju – prve mednarodne podiplomske šole v Sloveniji, ki sta jo ustanovila Mestna občina Nova Gorica in Institut Jožef Stefan iz Ljubljane.

Kot je ob letošnjem jubileju povedal prvi predstojnik akad. prof. dr. Boštjan Žekš »se je začelo na Institutu Jožef Stefan (IJS), kjer smo začeli razmišljati o novi visokošolski in raziskovalni instituciji, ki se nam je zdela potrebna zaradi dveh razlogov. Prvi je bil to, da veliko visokokvalificiranih znanstvenikov z IJS ni imelo dostopa do pedagoškega dela in zato niso imeli možnosti za prenašanje svojega znanja na mlajše generacije. Drugi razlog pa je bil to, da se nam je takrat zdelo, da naše visoko šolstvo potrebuje prenovo, odprtost in tesnejšo povezavo s svetom. Mislili smo, da bo nova, čim bolj kakovostna in čim bolj v svet odprta univerza lahko veliko prispevala k razvoju in prenovi našega visokega šolstva.«

V samo treh letih se je zaradi uvedbe novih študijskih programov in širitve znanstvenoraziskovalne dejavnosti reorganizirala in preimenovala v Politehniko Nova Gorica. Ključna prelomnica se je zgodila 17. marca 2006, ko je Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo potrdil nastanek četrte slovenske univerze – Univerze v Novi Gorici.

Danes se pedagoška dejavnost izvaja v okviru šestih fakultet in Akademije umetnosti. Študij je do danes zaključilo 244 doktorjev znanosti, 433 magistrov in 925 diplomantov. Raziskovalna dejavnost poteka v šestih centrih in štirih laboratorijih, ki so opremljeni z vrhunsko raziskovalno opremo.

Univerza v Novi Gorici se je v svojih letih delovanja razvila v prvovrstno univerzitetno ustanovo, ki je v svetu znana predvsem po svoji znanstveni odličnosti in mednarodni vpetosti. Naši študijski programi so vedno zanimivejši za tuje študente z vsega sveta. Število tujih študentov iz leta v leto narašča in v letošnjem akademskem letu tuji študenti predstavljajo kar 54 % študentske populacije. Prihajajo iz 48 različnih držav, tako iz Evrope kot tudi z drugih celin. Prav tako je univerza privlačno okolje za tuje znanstvenike in profesorje, zato število zaposlenih strokovnjakov iz drugih držav dosega že 25 % vseh zaposlenih.

Univerza v Novi Gorici je drugačna od ostalih visokošolskih ustanov v Sloveniji in širše. »Ena od razlik je zagotovo naš status zasebne ali, bolje rečeno, nedržavne univerze, ki nam omogoča večjo prožnost in dinamičnost pri izvajanju našega poslanstva. Drugi razlog pa je ta, da nismo nastali kot politični projekt. Univerzo v Novi Gorici smo ustanovili, snovali in gradili posamezniki, zaposleni, zunanji sodelavci in študentje. Zato do nje vsi, vključno s študentkami in študenti, čutimo izjemno pripadnost,« je ob današnji obletnici povedal rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Tudi letos je Evropska unija prepoznala odličnost Univerze v Novi Gorici, saj so rezultati pri globalnem mednarodnem primerjanju univerz U-Multirank 2020 pokazali, da se po kakovosti uvrščamo med svetovno elito univerz. Zlasti je prepoznana odličnost Univerze v Novi Gorici na področju raziskav, mednarodne usmerjenosti in regionalne vpetosti. Dobre rezultate izkazujemo tudi na področju učenja in poučevanja. Že leta 2015 je skupina zunanjih strokovnjakov ob mednarodni evalvaciji EUA našo univerzo označila kot »mlado in dinamično univerzo s srečnimi in zadovoljnimi študenti«.

Dosedanji razvoj je pokazal, da mora Univerza v Novi Gorici takšna ostati tudi v prihodnje. »Zato naše strateške usmeritve predvidevajo, da bo Univerza sicer ostala majhna, a drugačna, raziskovalna, mednarodno odprta univerza, ki bo ponudila vsem dostopno vrhunsko izobrazbo. Zlasti slednje bo zahtevalo nove pristope tudi v organiziranosti univerze in morda celo v lastništvu oziroma ustanoviteljstvu. Le kot taka si bo zagotovila obstoj v mednarodnem okolju in še naprej prispevala k raznovrstnosti visokega šolstva v Sloveniji,« je o prihodnosti povedal prof. dr. Zavrtanik.

Ob tem pomembnem prazniku Univerze v Novi Gorici rektor prof. dr. Zavrtanik »čestita vsem, ki so prispevali k uspešnemu razvoju Univerze, zaposlenim, zunanjim sodelavcem in zlasti študentom, ki so nam zaupali in z nami preživeli tako prijetne kot tudi težke trenutke. Sodelavcem in študentom želi, da bi se jim čim prej uresničile petindvajsetletne sanje o univerzitetnem kampusu, kjer bodo združene vse dejavnosti, kjer bo cvetela znanstvena misel in kjer bo novo ustvarjeno znanje prehajalo na mlajše generacije.«

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

-> Univerza v Novi Gorici in slovenska akademska skupnost