Prosto delovno mesto: VODJA PISARNE ZA PRENOS TEHNOLOGIJ (m/ž)

Datum objave: 6. 4. 2012
Pisarna za prenos tehnologij

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:

VODJA PISARNE ZA PRENOS TEHNOLOGIJ

Rok prijave do vključno 30. 4. 2012

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti vodjo pisarne za prenos tehnologij

Kandidat /kandidatka bo neposredno vključen v projekt Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7-REGPOT-2011-1 za področje nanostrukturiranih fotokatalitskih sistemov. Projekt se izvaja do 30.9.2014. Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.