ZNANSTVENI SODELAVEC s področja ZNANOSTI O MATERIALIH

Datum objave: 8. 5. 2013
Zaposlitev

Univerza v Novi Gorici razpisuje prosto delovno mesto:

ZNANSTVENI SODELAVEC s področja znanosti o materialih

Rok za prijavo do 28. 5. 2013

Kandidat /kandidatka bo neposredno vključen v projekt Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials (SUNGREEN), sofinanciran v okviru Sedmega Okvirnega Programa (Framework Programme 7), razpis: FP7-REGPOT-2011-1 za področje nanostrukturiranih fotokatalitskih sistemov. Projekt se izvaja do 30.9.2014. Z izbranim kandidatom / kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja projekta. Možna je kasnejša zaposlitev za nedoločen čas.

Področje dela:
- podpora raziskavam s področja transmisijske elektronske mikroskopije
- organizacija dela, priprava delavnic in usposabljanja za raziskovalcev s področja
transmisijske elektronske mikroskopije,
- samostojno vodenje lastnega raziskovalnega projekta s področja znanosti o materialih.
- vključitev v pripravo projektnih prijav

Za več informacij o izvajanju dejavnosti v Laboratoriju za raziskave materialov glej: http://www.p-ng.si/ ~ mvalant / index.html

Od kandidatov pričakujemo:
• da imajo doktorat znanosti s področja fizike, kemije, materialov ali podobnega področja,
• najmanj dve leti delovnih izkušenj s področja prijave,
• da so izkušeni uporabniki transmisijske mikrosopije
• da imajo zmožnost za spodbujanje in opravljanje samostojnega dela v raziskovalni skupini,
• odlično znanstveno in strokovno bibliografijo,
• zelo dobre ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku.

Prijava mora vsebovati:
• spremni dopis,
• CV, vključno s kontaktnimi podatki,
• seznam pomembnih publikacij,
• dve priporočilni pismi,
• zaželjeno je, da kandidat predloži okvirni načrt raziskovalne dejavnosti (največ 2 strani).

Priponke

Kontakt

Prijave in kontakti :
Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si