PODOKTORSKI SODELAVEC/ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž) s področja NARAVOSLOVJE ali VARSTVO OKOLJA

Datum objave: 3. 6. 2013
Zaposlitev

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje delovno mesto:

PODOKTORSKI SODELAVEC/ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž) s področja:

NARAVOSLOVJE ali VARSTVO OKOLJA

Od kandidatov pričakujemo:

• da imajo doktorat znanosti z ustreznega področja
• izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistent/docent na Univerzi v Novi Gorici
• da bodo prevzeli tudi pedagoške obveznosti

Izbrani kandidat bo vključen v mednarodna projekta ASTIS in GOTRAWAMA. Cilj projekta ASTIS je pripraviti strokovne podlage za pomembna vprašanja italijansko-slovenske meje na področju upravljanja z vodami v čezmejnem povodju reke Soče, s poudarkom na celovitem upravljanju čezmejnih vodonosnikov, predvsem glede izboljšanja kakovostnega in količinskega stanja podzemnih vodnih virov, učinkovite zaščite in rabe čezmejnih vodonosnikov. Glavni cilj projekta GOTRAWAMA je razviti čezmejni sistem upravljanja z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice.
Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel vaje oz. predavanja na Fakulteti za znanosti o okolju.
Predviden nastop dela 1.7.2013, zaposlitev za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Razpis je odprt do zapolnitve mesta.

Priponke

Kontakt

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.
Prijave in kontakti:
Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si