POUČEVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA ZA TUJCE

Datum objave: 18. 12. 2013
Zaposlitev

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici že vrsto let izvaja lektorate oz. tečaje tujih jezikov in slovenščine za vse, ki želijo pridobiti znanje posameznega jezika na osnovni ali višji ravni ter hkrati spoznati ciljno kulturo.

Rok za prijavo do 31. 12. 2013

Univerza v Novi Gorici zato išče primernega kandidata / kandidatko za

poučevanje slovenskega jezika za tujce
stopnja 1 in 2 (A1)

Od kandidatov pričakujemo:
• da imajo univerzitetno izobrazbo s področja
• da imajo najmanj tri leta izkušenj s poučevanjem slovenščine kot tujega jezika

Z izbranim kandidatom bomo sklenili avtorsko oz. podjemno pogodbo.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti:
• življenjepis
• dokazila o izobrazbi
• imena in kontaktne podatke dveh referenc

Priponke

Kontakt

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki do 31.12.2013 na naslov: tea.stibilj.nemec@ung.si

Univerza v Novi Gorici
Vipavska cesta 13
5000 Nova Gorica
Tea Stibilj Nemec
telefon: 05-33 15 261
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si