Apel Rektorske konference RS pristojnemu ministrstvu za zagotovitev pogojev za uspešno končanje študijskega leta

Datum objave: 7. 4. 2020
Novice

Člani Rektorske konference Republike Slovenije so na dopisni seji sprejeli sklepe, katere vam predstavljamo v nadaljevanju.

Predstavniki Rektorske konference RS ugotavljajo, da so univerze ob polnem zavedanju nastalih razmer zelo uspešno vzpostavile delo na daljavo in sicer tako pri izvajanju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, kot tudi pri vodenju administrativnih procesov, zato lahko univerze tudi v trenutnih razmerah uspešno izvajajo svojo dejavnost. V času izrednih razmer zaradi zmanjševanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 so se univerze takoj prilagodile novemu načinu študija in tako študentom omogočile tekoče izvajanje vseh pedagoških obveznosti, kjer ni potrebna fizična prisotnost. Vendar pa se univerze zaradi novega načina izvedbe pedagoškega in raziskovalnega procesa trenutno srečujejo z izzivi, ki presegajo veljavno visokošolsko zakonodajo.

Zato, da bi tudi univerze ustrezno uredile pravne podlage za dokončanje študijskega leta 2019/2020 in se ustrezno pripravile na novo študijsko leto 2020/2021, je bila v okviru Rektorske konference RS opravljena obsežna razprava in sprejeti sklepi, s katerimi so člani potrdili dogovor, da za zagotavljanje pogojev za opravljanje in dokončanje študijskih obveznosti za študente v času razglasitve izrednih razmer v RS, univerze na svojih organih ustrezno definirajo postopke in tako čim večjemu številu študentov omogočijo uspešno zaključevanje študijskega leta 2019/2020.

Rektorska konferenca RS pristojnemu Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlaga vključitev določenih členov v interventno zakonodajo, z namenom poenostavitve prijavno-sprejemnih postopkov za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe, magistrske študijske programe in doktorske študijske programe v študijskem letu 2020/2021. Prav tako se pričakuje, da bodo postopki potrebnih sprememb študijskih programov, zaradi drugačnega načina izvedbe, potekali v skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo v okviru univerz. Zaradi izrednih razmer člani predlagajo, da se za študijsko leto 2019/2020 študentom, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, določi dodatna pravica podaljšanje statusa študenta zaradi izrednih razmer, ki ne poseže v njihove dosedanje zakonske pravice do podaljšanja statusa.

Člani Rektorske konference Republike Slovenije so tudi imenovali Koordinacijsko skupino za pripravo podlag za izvedbo preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo za identificiranje stanja uporabe IT orodij v študijskem procesu, ki bi omogočale dovolj zanesljivo uporabo izvedbe pisnih oziroma ustnih izpitov na daljavo in bodo skladne z varovanjem osebnih podatkov udeležencev v tem procesu.

Tudi na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti predstavniki RKRS pričakujejo prilagoditev vsebin in pripravo podlag za delo na daljavo.

Kljub vsej pomoči, ki jo Vladi RS v tem trenutku nudijo Študentski domovi univerz (namenjanje bivanja za pripadnike civilne zaščite, za posameznike, ki izvajajo prostovoljstvo, za študentske družine, za tuje študente, ki nimajo možnosti vrnitve ….), imajo ti težave s financiranjem in zagotavljanjem sredstev za tekoče poslovanje, saj prihaja do izpada prihodkov, tako s strani subvencije, kot z vidika plačila bivanja s strani študentov in zato je RKRS v celoti podprla prizadevanja Študentskih domov, da se v interventni zakon uvrsti izpad prihodkov za čas krize, saj v nasprotnem primeru ne bodo več imeli možnosti opravljati javne službe.

Razglašene izredne razmere s strani države zaradi epidemije koronavirusa so povzročile socialno-ekonomsko stisko pri študentih ne glede na njihov status, državljanstvo ali naslov prebivanja in iz tega razloga RKRS predlaga spremembo 58. člena že sprejete interventne zakonodaje, na način, da se enkratni solidarnostni dodatek nameni vsem študentom vpisanim na slovenske visokošolske institucije, ki niso zaposleni.

Rektorska konferenca RS tako pričakuje, da bo njenemu apelu v celoti sledilo MIZŠ, saj bo le tako mogoče študentom zagotoviti možnost za dokončanje sedanjega letnika 2019/2020 in novi generaciji dijakov vpis na univerze v naslednjem študijskem letu.

Rektorski konferenci RS v mandatnem obdobju 2020 – 2021 predseduje Univerza v Mariboru.

Vir: Univerza v Mariboru