Vabilo na novinarsko konferenco

Datum objave: 17. 1. 2018
Dogodki

V petek, 19. januarja 2018, bo na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi, potekalo prvo zasedanje Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici.

Rektorsko konferenco bo vodil njen predsednik, prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Dnevni red Rektorske konference RS:

  • Potrditev dnevnega reda seje
  • Potrditev zapisnika 10. redne seje
  • Pregled uresničitve sklepov 10. redne seje
  • EUA Public Funding Observatory 2017, Country sheets
  • Predlog Zakona raziskovalni in razvojni dejavnosti
  • Predlog novele Zakona o visokem šolstvu
  • Kadrovske spremembe pri Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu
  • Delovne skupine RKRS
  • Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS
  • Razno

Ob 13.00 uri, po končanem zasedanju Rektorske konference, bo v sejni dvorani Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi (Glavni trg 8) potekala novinarska konferenca.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo da potrdite svojo prisotnost do četrtka, 18. januarja 2018, na tel. št. 05 62 05 827 oziroma na naslov andreja.leban@ung.si.

Priponke

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 62 05 827
E: andreja.leban@ung.si