Zunanji strokovni svetovalec na področju pedagogike (m/ž)

Datum objave: 14. 7. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici ponuja sodelovanje zunanjemu strokovnemu svetovalcu na področju pedagogike.

Rok za prijavo: 17. 8. 2020

Iščemo izkušenega strokovnjaka za zagotavljanje kar najvišje pedagoške kakovosti v novem mednarodnem magistrskem študijskem programu Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja.

Pogodbo bomo podpisali s strokovnjakom z izkušnjami iz pedagogike, dobrim poznavanjem in praktičnimi izkušnjami iz načrtovanja poučevanja, aktivnega učenja ter izobraževanja na podlagi projektov in kompetenc. Pričakujemo tudi ekspertno raven znanja in izkušenj na področju e-učenja ter kombiniranih (delno online) pedagoških in didaktičnih pristopov.

Program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja se izvaja na Poslovno-tehniški fakulteti Univerza v Novi Gorici. Izbrani strokovnjak bo fakultetnemu osebju svetoval v zvezi s študijskim programom in z dekanjo fakultete sodeloval pri obravnavanju izzivov, povezanih s področjem odprtega izobraževanja. Cilj magistrskega študijskega programa je usposobiti vodstveni kader, ki bo obvladal odprto izobraževanje in odprte izobraževalne vire v prepletu strateških, tehnoloških in pedagoških vidikov in bo znal na tej podlagi reševati konkretna vprašanja v izobraževalnem sistemu, v poslovnih, upravnih in drugih okoljih. Podrobnosti o programu preberite na spletnem mestu http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/studij/2NVOI/"

Strokovnjak bo na podlagi natančnega pregleda programa skupaj sodelavci fakultete obravnaval izzive programa, povezane s področjem odprtega izobraževanja, ter jim svetoval, kako z ustreznimi pedagoškimi in didaktičnimi pristopi doseči zastavljene učne izide. Svetoval bo tudi pri izbiri, opredelitvi, vodenju in realizaciji študentskih projektov kot pomembni sestavini študijskega programa.

Študenti prihajajo z različnih geografskih, kulturnih, jezikovnih in družbenih področij. Zato mora strokovnjak obvladovati neločljivo povezano nasprotje med splošnimi načeli poučevanja in potrebami študentov, da se bodo na podlagi teh splošnih načel razvile zamisli, projekti in področja uporabe, specifična za lokalno okolje. Izbrani strokovnjak bo sodelavcem fakultete pomagal pri razumevanju in smiselnem upoštevanju te raznolikosti s ciljem, da se vsem študentom omogoči kar se da bogate in tudi za njihov kontekst relevantne izobraževalne izkušnje.

Program se bo začel izvajati oktobra 2020. Prednost bodo imeli kandidati, ki lahko z delom pričnejo v najkrajšem možnem času in so na voljo za 20 % polne delovne obremenitve v študijskem letu 2020/21. Predvideva se, da se bo delo opravljalo na daljavo, kar vključuje tudi spletne seminarje (ki bodo na voljo celotnemu univerzitetnemu osebju) in posvetovanja prek rednih videokonferenc. Možnost morebitnega intenzivnejšega in dolgoročnega sodelovanja v prihodnje, vključno z občasnimi bivanji na lokaciji univerze, se prav tako šteje za prednost.

Kandidati morajo prijavi priložiti naslednje: * življenjepis; * opis poklicnih dosežkov, za katere menijo, da so najpomembnejši za opravljanje naloge; * seznam objav; * motivacijsko pismo; * podatki za stik za reference.

Spletne prijave z zahtevanimi prilogami lahko pošljete do 17. avgusta 2020 na naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava mora biti poslana kot ena priloga .pdf v e-poštnem sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si