Predsedovanje Rektorski konferenci prevzela Univerza v Mariboru

Datum objave: 29. 11. 2019
Novice

Z današnjo sejo je predsedovanje Rektorski konferenci Republike Slovenije (RK RS) od rektorja Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danila Zavrtanika prevzel rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič. Seje se je prvič udeležila nova rektorica Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdija Kutnar.

Simbolna predaja predsedovanja RK RS dosedanjemu podpresedniku RK RS rektorju Univerza v Mariboru prof. dr. Zdravku Kačiču.
Simbolna predaja predsedovanja RK RS dosedanjemu podpresedniku RK RS rektorju Univerza v Mariboru prof. dr. Zdravku Kačiču.

Mariborski rektor prof. dr. Kačič je ob prevzemu funkcije predsednika RK RS izpostavil, da bo v prihodnje potrebno več narediti pri vključevanju slovenskih univerz v mednarodni prostor. “Gre za internacionalizacijo študijskih programov, kjer je bilo v preteklosti že veliko žolčnih razprav. Se pa tega bojimo, ker posamezni deležniki ne razumejo celotnega sistema internacionalizacije, ampak stvari reducirajo zgolj na posamezne vidike," je opozoril prof. dr. Kačič.

Dosedanji predsednik RK RS prof. dr. Zavrtanik je izpostavil dobro sodelovanje vseh štirih rektorjev. “Predvsem sem bil pozitivno presenečen nad pozitivnim delovanjem rektorske konference, odličnim sodelovanjem vseh štirih rektorjev, tudi ko smo se lotevali reševanja težav, ki so v začetku izgledale nemogoče in nerešljive. Vedno smo se potrudili, da smo prišli do nekega konsenza oziroma odločitve s konsenzom, ki je bila v korist vseh štirih članic in tudi širšega slovenskega visokošolskega prostora,” je ob koncu predsedovanja povedal prof. dr. Zavrtanik.

Rektorska konferenca RS se je seznanila s tožbo Nove univerze. Kot je pojasnik prof. dr. Zavrtanik je do tožbe prišlo, ker se je postopek sprejemanja dveh novih univerz v rektorsko konferenco nekoliko zavlekel, kar pa Nova univerza ne sprejema. “Kakšen je razlog za takšno njihovo odločitev ni znano. Mogoče so na tak način želeli le nekoliko pospešiti odločitev o sprejetju v rektorsko konferenco. Želimo najprej urediti oziroma pregledati ali bomo še pod enakimi pogoji delovanja kot smo do danes delovali učinkoviti, če se pridružita še dve univerzi," pa je zaključil rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Papič.

RK RS se je ob zaključku seje pridružil predsednik Evropskega raziskovalnega sveta (ang. European Research Council) akad. prof. dr. Jean-Pierra Bourguignona, s katerim so se pogovarjali o vlogi Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v evropski znanstveni politiki in izboljšavi položaja slovenskih univerz.

Na povabilo predsednika RKRS prof. dr. Danila Zavrtanika se je zadnje seje udeležil tudi nekdanji rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič. Prof. dr. Zavrtanik se mu je ob začetku seje v imenu Rektorske konference zahvalil za sodelovanje.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Od leve proti desni: akad. prof. dr. Jean-Pierra Bourguignona (predsednik Evropskega raziskovalnega sveta), prof. dr. Klavdija Kutnar (UP), prof. dr. Zdravko Kačič (UM), prof. dr. Danilo Zavrtanik (UNG) in prof. dr. Igor Papič (UL).
Zahvala RK RS nekdanjemu rektorju Univerze na Primorskem prof. dr. Draganu Marušiču.
Zasedanje zadnje seje Rektorske konference RS pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici v mandatnem obdobju 2018-2019.