Vabilo na novinarsko konferenco

Datum objave: 23. 9. 2019
Dogodki

V petek, 26. aprila 2019, bo na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi, potekalo osmo zasedanje Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici.

Rektorsko konferenco bo vodil njen predsednik, prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Dnevni red Rektorske konference RS:

 • Potrditev dnevnega reda seje.
 • Potrditev zapisnikov.
 • Pregled uresničitve sklepov sej navedenih pod točko 2 dnevnega reda.
 • Športna vzgoja na univerzah.
 • Pobuda za ustanovitev Centra znanosti.
 • Obravnava vlog za sprejem v članstvo v Rektorski konferenci RS.
 • Problematika financiranja projektov zaradi povišanja plač v javnem sektorju
 • Pogoji za vpis na univerzitetne študijske programe prve stopnje z opravljeno poklicno maturo ter izpitom iz enega od predmetov splošne mature.
 • Predlog za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva.
 • Predlog ukrepov za povečanje ponudbe in dostopnosti študentskih sob za študente Univerze na Primorskem in drugih univerz v RS.
 • Pobuda za uveljavitev Dneva slovenske univerze.
 • Sodelovanje med Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu in univerzami.
 • Poročilo v zvezi s pogajanji z založniki mednarodne znanstvene literature.
 • Poročila delovnih skupin.
 • Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS.
 • Razno.

Ob 14.00 uri, po končanem zasedanju Rektorske konference, bo v doktorski sobi Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi (Glavni trg 8) potekala novinarska konferenca.

Priponke

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 62 05 827
E: andreja.leban@ung.si