Pri svetovno znani založbi Oxford University Press je izšla druga izdaja znanstvene monografije prof. dr. Tanje Pipan

Datum objave: 6. 8. 2019
Novice

Pri svetovno znani založbi Oxford University Press je deset let po prvi izdaji izšla druga izdaja znanstvene monografije sodelavke Univerze v Novi Gorici in Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne prof. dr. Tanje Pipan The Biology of Caves and Other Subterranean Habitats (Biologija jam in drugih podzemeljskih habitatov).

Pri svetovno znani založbi Oxford University Press je izšla druga izdaja znanstvene monografije prof. dr. Tanje Pipan

Monografija je rezultat dolgoletnega sodelovanja s svetovno priznanim profesorjem s področja biologije in evolucije podzemeljskih organizmov in podzemeljskih habitatov prof. dr. Davidom C. Culverjem z ameriške univerze (Washington, DC).

Prvič je knjiga izšla leta 2009, leta 2014 je bila v isti soavtorski navezi in pri isti založbi izdana monografija Shallow Subterranean Habitats: Ecology, Evolution, and Conservation (Plitvi podzemeljski habitati: ekologija, evolucija in varovanje), rezultat odlične odzivnosti bralcev pa je obsežno prenovljena, posodobljena in izpopolnjena druga izdaja prve omenjene knjige.

Znanstveno delo je ena prvih celovitih sintez, ki prispeva k pravemu razumevanju biologije in ekologije podzemeljskih habitatov. Odlikuje se po bogatem izboru primerov organizmov ter jam in drugih podzemeljskih habitatov, od koder so predstavljene združbe podzemeljskih organizmov, podzemeljske vrste in opisane prilagoditve podzemeljskih organizmov. Poudarek je na opisu bioloških procesov v tem edinstvenem okolju, kot tudi na njegovem varovanju in upravljanju. V eni izmed mnogih pozitivnih kritik je med drugim zapisano, »da so dolgoletne izkušnje pri aktivnem raziskovanju in pri pripravi znanstvene publicistike profesorja Culverja, njegova prepoznavnost kot vrhunskega znanstvenika svetovnega merila s področja podzemeljske ekologije in biologije ter inovativnost in sodobni pristopi pri raziskovanju izbranih podzemeljskih habitatov dr. Pipanove edinstvena kombinacija, ki zagotavlja kakovostne in vrhunske dosežke ter znanstvenoraziskovalne rezultate, predstavljene v monografiji«.

Andreja Leba, Stiki z javnostmi