Prijavni roki so podaljšani

Datum objave: 9. 4. 2020
Novice

V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št 36/2020) se podaljšajo vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS.

Ko bodo znani novi roki, jih bomo objavili na spletni strani.

Več informacij http://www.ung.si/sl/studij/vpis/ ali studentska.pisarna@ung.si.