Univerza v Novi Gorici je bila dobro pripravljena na izvajanje študija na daljavo, ki ga zahtevajo izredne razmere zaradi pandemije COVID-19

Datum objave: 23. 4. 2020
Novice

To je rezultat večletnega načrtnega uvajanja novih pristopov poučevanja, predvsem t.i. obrnjenega učenja, pri katerem študentom pred predavanji posredujemo gradiva (posneta predavanja, spletne video posnetke, članke), ki jih najprej sami preučijo in potem o njih razpravljajo v predavalnici.

Tudi pri študiju na daljavo je ta pristop zelo smiseln, saj študenti v dragocenem času kontaktnih ur ne sprejemajo le nove snovi, temveč o njej že lahko poglobljeno razpravljajo, diskusije in izmenjave mnenj pa potekajo v spletnih konferenčnih sobah in virtualnih učilnicah.

Določene oblike študija na daljavo smo na Univerzi v Novi Gorici izvajali že pred izbruhom pandemije tudi zato, ker tak način študija omogoča lažje vključevanje študentov s posebnim statusom ali posebnimi potrebami (študenti športniki, študenti z gibalnimi omejitvami ali resnejšimi zdravstvenimi težavami) v študijski proces. V ta namen smo že prej uvajali, preizkušali in uporabljali orodji Zoom in Big Blue Button, ki sta kompatibilni s platformama Moodle in MiTeam, zdaj pa preko njih poteka večina tistih predavanj, kjer gre za neposreden, sočasen stik med študenti in predavatelji, ki je še posebej pomemben v času samoizolacije. Ker se zavedamo, da so študenti trenutno v posebnem in neenakem položaju glede dosegljivosti do hitrih internetnih povezav, predavanja na daljavo tudi snemamo in so tako na voljo vsem, ki jih zaradi različnih omejitev ne morejo sočasno spremljati.

Zaradi strateške usmerjenosti v mednarodno prepoznavnost smo na Univerzi v Novi Gorici nekatera orodja, ki omogočajo spletno komuniciranje, sicer uporabljali že od ustanovitve, saj so vse komisije za zagovore doktoratov obvezno vključevale enega do dva člana iz tujine. Tako smo argumentacije doktoratov, ki so obvezni pogoj za nadaljevanje in zaključek doktorskega študija, velikokrat izvajali na daljavo, v času pandemije pa smo že tudi izvedli prvi zagovor doktorata na daljavo.

Vse te praktične izkušnje, usposobljenost pedagoškega kadra, odlična podpora IT službe in tehnična opremljenost nam omogočajo tudi nemoteno izpeljavo zagovorov diplomskih del ali seminarjev ter magistrskih del, ki jih bo še posebno veliko pred zaključkom tega študijskega leta. Trenutno torej vsa predavanja na Univerzi v Novi Gorici potekajo na daljavo in jih bomo zaključili, kot je bilo predvideno s prvotno sprejetim študijskim koledarjem. Izvedbo študijskega procesa na daljavo pa bomo zagotavljali tudi, ko bo v Sloveniji študijski proces spet potekal tako, kot je pred pandemijo, a k nam še ne bodo mogli tisti tuji študenti, ki prihajajo v izmenjavo in v primerih, ko študenti zaradi dolgotrajnih postopkov izdaje vizumov ne bodo mogli priti na univerzo pravočasno.

Delo v majhnih študijskih skupinah in individualen pristop do študentov, po katerem je sicer Univerza v Novi Gorici prepoznavna, tudi v izrednih razmerah predstavljajo prednosti, saj sodobna organiziranost univerze ter zgoraj omenjeni način dela omogočajo hitrejše prilagajanje nastalim razmeram in hitrejše prepoznavanje posebnih potreb posameznih študentov, do katerih prihaja zaradi trenutnih okoliščin.

Pomembno je, da v izrednih razmerah tako prihodnji študenti iz Slovenije kot tudi iz tujine, lahko pridobijo čimbolj popolne informacije o možnosti študija na naši univerzi. V času, ko potekajo prijave v študijske programe za 2020/21, kandidate o študijski ponudbi in prednostih študija na Univerzi v Novi Gorici seznanjamo tudi v obliki spletnih informativnih dnevov in drugih prilagojenih načinov podajanja informacij na spletu, predvsem na družbenih omrežjih.

M. Franko, V. Piccinini, K. Mihurko Poniž

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 620 58 27
E: andreja.leban@ung.si

Izvajanje poučevanja na daljavo na Akademiji umetnosti.
Lektorat nemškega jezika Fakultete za humanistiko na daljavo.