Dr. Tina Škorjanc- prejemnica Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo

Datum objave: 14. 12. 2020
Novice

Danes so na zaključnem spletnem dogodku Kemijskega inštitut podelili Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved ter počastili doktorandke in doktorande, ki so letos zagovarjali svoja doktorska dela.

Dr. Tina Škorjanc. Foto: Kemijski inštitut
Dr. Tina Škorjanc. Foto: Kemijski inštitut

Med letošnjimi nagrajenci je tudi dr. Tina Škorjanc, sodelavka Laboratorija za raziskave materialov na Univerzi v Novi Gorici, ki je prejela Preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo v letu 2020.

Kot so zapisali v obrazložitvi je nagrado prejela za doktorsko delo z naslovom »Kovalentni organski polimeri in okvirji z organskimi makrocikli v hrbtenici in njihova uporaba v zajemanju polutantov in dostavi zdravil«. Mentor pri delu je bil prof. dr. Ali Trabolsi.

Utemeljitev komisije: Tina Škorjanc je v okviru doktorskega dela preučevala kovalentne organske polimere in kovalentna organska ogrodja. Le-te je sama sintetizirala in preučila njihovo zgradbo in lastnosti z elektronsko mikroskopijo, termično analizo, uklonom rentgenskih žarkov in drugimi metodami. Pripravljene materiale je testirala za uporabo v različne okoljevarstvene in biomedicinske namene. Preučevala je odstranjevanje različnih onesnažil iz vode, med njimi npr. organskih barvil, perfluorooktanojske kisline, pesticidov, bromata, živega srebra; preverjala je tudi adsorpcijo jodovih par iz zraka. V biomedicinsko naravnanem delu je skupaj s sodelavci iz organskih makrociklov kaliksarenov sintetizirala nanometrske kapsule in jih napolnila z zdravilom kamptotekin. Nazadnje je testirala delovanje tako pripravljenih kompozitnih delcev na rakavih in zdravih celicah.

Tina Škorjanc je doktorirala leta 2020 na Univerzi v New Yorku. Rezultate svojih raziskav je objavila v trinajstih znanstvenih člankih, ki so bili objavljeni v revijah z visokimi faktorji vpliva. Tekom doktorskega študija je prejela več štipendij matične univerze, tako za sam študij kot za predstavitev svojega dela na mednarodnih konferencah.

Iskrene čestitke!

Posnetek spletnega dogodka: Podelitev Preglovih nagrad za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved za leto 2020

Andreja Leban, Stiki z javnostmi