Seja Rektorske konference Republike Slovenije

Datum objave: 30. 1. 2021
Novice

Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 29. januarja 2021 so rektorji opravili razpravo z ministrico dr. Heleno Jaklisch in podprli predlog Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za oblikovanje oziroma razmejitev statusov študentov za spodbujanje vpisa Slovencev brez stalnega bivališča v RS ter določanje kvot, ki je skladno z zmožnostmi univerz in s smernicami EU.

Prav tako je RKRS razpravljala o stiskah študentov, ki se pojavljajo v času epidemije, in ki nimajo možnosti bivanja v študentskih domovih. Študentom, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij in jim bivanje v domu omogoča boljše študijske in bivanjske pogoje ter nenazadnje tudi okolica ponuja veliko več možnosti za opravljanje dela ali pa nabiranje izkušenj, ki so kljub trenutnim razmeram dobrodošle, je bivanje v študentskih domovih onemogočeno, zato je RKRS pozvala MIZŠ, da predlaga Vladi RS spremembo Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 tako, da se omogoči bivanje v študentskih domovih na podlagi vseh zahtev, ki so jih podali študentski predstavniki na vseh srečanjih z vladnimi organi.

RKRS je opravila tudi razpravo glede razpisa za vpis na visokošolske zavode v študijskem letu 2021/2022, na katerega Vlada RS po dveh mesecih, od oddaje besedila razpisa s strani univerz na pristojno ministrstvo, ni podala soglasja, s čimer se aktivnosti vpisnih postopkov ne morejo začeti izvajati. Rektorje skrbi za generacijo dijakov, ki se že tako šolajo v izjemno oteženih pogojih, sedaj pa ne bodo mogli pravočasno pridobiti tudi informacij o možnostih vpisa na želene študijske programe. RKRS je zato pozvala Vlado RS, da urgentno v najkrajšem času potrdi razpis za vpis na visokošolske zavode za študijsko leto 2021/2022, ker so ogroženi vsi roki za izvedbo vpisa ter nasploh izvedba vpisa.

RKRS je opozorila tudi na problem omejevanja zaposlovanja in sprejela predlog amandmaja na 15.a člen Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID19, EPA 1638-VIII, ki ga je naslovila na vodje vseh poslanskih skupin in na Vlado RS.

Vir: Univerza v Mariboru