Asistent s področja teoretičnega in eksperimentalnega formalnega jezikoslovja, s poudarkom na skladnji in procesiranju stavkov (m/ž)

Datum objave: 1. 7. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta s področja teoretičnega in eksperimentalnega formalnega jezikoslovja, s poudarkom na skladnji in procesiranju stavkov.
Rok za prijavo: 15. 7. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo asistenta (doktorskega študenta) na izrazito raziskovalno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v okviru Centra za kognitivne znanosti jezika, v dinamičnem in interdisciplinarnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Razpisano delovno mesto je namenjeno kandidatom, ki jih zanimata skladnja in procesiranje stavkov v kontekstu slovanskih jezikov. Izbrani kandidat bo delal v raziskovalni skupini projekta, ki preučuje procesiranje količinskih izrazov/števniških zvez v slovanskih jezikih v realnem času z uporabo psiholingvističnih vedenjskih metod. Raziskovalne naloge vključujejo razvoj eksperimentalnih protokolov, rekrutiranje udeležencev, zbiranje eksperimentalnih podatkov in analiza le-teh.

V okviru delovnih obveznosti se bo kandidat usposabljal in izobraževal za pridobitev doktorata znanosti na študijskem programu Kognitivne znanosti jezika III. stopnje Fakultete za podiplomski študijUniverze v Novi Gorici. Odprta je možnost dvojne diplome z doktorskim programom Univerze v Ženevi.

Za doseganje zahtevanih raziskovalnih rezultatov v okviru izvajanja programa izobraževanja bo izbrani kandidat opravljal raziskovalna in druga dela na delovnem mestu asistent v Centru za kognitivne znanosti jezika v okviru projekta, financiranega s strani Švicarske nacionalne znanstvene fundacije (SNSF) in Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v obdobju od 1. 10. 2020 do 31. 09. 2023, ki ga vodita prof. dr. Julie Franck na švicarski strani in prof. dr. Penka Stateva na slovenski strani. Kandidatu se lahko dodelijo tudi zmerne pedagoške obveznosti.

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta, z začetkom 1. 10. 2020. Predvideno je podaljšanje do izteka študija na študijskem programu Kognitivne znanosti jezika Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici, pod pogojem uspešnega napredovanja kandidata po doktorskem programu. Letna plača bo temeljila na standardni plačilni lestvici UNG in bo vključevala vse ugodnosti, ki so jih deležni zaposleni. Lokacija zaposlitve je Rožna Dolina (Nova Gorica).

Izbrani kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: * 2. bolonjska stopnja oz. univerzitetna izobrazba pred uvedbo bolonjskih programov s področja teoretičnega in/ali eksperimentalnega jezikoslovja ali psiholingvistike, * pogoji za izvolitev v naziv asistenta na Univerzi v Novi Gorici, * vpis v študijski program Kognitivne znanosti jezika III. stopnje na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici za leto 2020/21 ob nastopu zaposlitve, * tekoče znanje bolgarščine in angleščine, * srednje dobro znanje ruščine, * dobre komunikacijske in prezentacijske sposobnosti.

Zaželena dodatna znanja in kompetence: * poznavanje področja formalne skladenjske teorije in vedenjske psiholingvistike, * sposobnost izvedbe statističnih analiz in obdelave jezikoslovnih podatkov, * znanje slovenščine je dodatna prednost.

Obvezne priloge k prijavi: * spremni dopis, * življenjepis s kontaktnimi podatki, * seznam relevantnih znanstvenih/strokovnih objav, če jih kandidat ima, * kratko motivacijsko pismo, * kopija diplome oziroma drugih relevantnih dokazil, * dve priporočilni pismi (poslani neposredno s strani priporočevalcev).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava (razen priporočilnih pisem) naj bo poslana kot ena sama pdf priponka.

Kontakti: * za raziskovalno delo: prof. dr. Penka Stateva, penka.stateva@ung.si * za postopek prijave: Tea Stibilj Nemec, tel. 05 6205 822, tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si