Novi diplomanti, magistri, prejemniki priznanj alumnus in doktorji znanosti

Datum objave: 25. 1. 2021
Novice

V obdobju od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020.

Novi diplomanti, magistri, prejemniki priznanj alumnus in doktorji znanosti

Na Poslovno-tehniški fakulteti je študij uspešno zaključilo dvanajst diplomantov, na Fakulteti za znanosti o okolju sedem diplomantov, na Fakulteti za humanistiko pet diplomantov, na Akademiji umetnosti šest diplomantov, na Fakulteti za naravoslovje dva diplomanta ter na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo en diplomant.

V enakem obdobju je magistrski študij zaključilo deset študentov.

S študentskim priznanjem alumnus primus smo nagradili tri študente, osem študentov pa je prejelo priznanje alumnus optimus.

Rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik je promoviral osem novih doktorjev znanosti Fakultete za podiplomski študij na študijskih programih Krasoslovje, Fizika, Molekularna genetika in biotehnologija, Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine ter Znanosti o okolju.

Vsem novim diplomantom, magistrom, doktorjem znanosti in prejemnikom priznanj alumnus iskreno čestitamo.

Kratka predstavitev: https://youtu.be/8TsOD3pYDwo

Priponke

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 62 05 827
E: andreja.leban@ung.si