Seja Rektorske konference Republike Slovenije

Datum objave: 24. 9. 2021
Novice

Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala 24. septembra 2021 so rektorji opravili razpravo o besedilu osnutka Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030, ki je v javni obravnavi. Rektorska konferenca podpira besedilo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030.

Rektorska konferenca Republike Slovenije vztraja pri zapisanem ukrepu 4.5 v osnutku besedila NPVŠ 2021-2030 o možnosti poučevanja v tujem jeziku, ki sledi že sprejetemu besedilu v do sedaj veljavnem besedilu NPVŠ 2011-2020 glede problematike rabe tujega jezika v pedagoškem procesu. Rektorska konferenca RS je tudi priporočila dopolnitev besedila Nacionalnega programa visokega šolstva za obdobje 2021-2030 z ukrepi, ki bodo zagotovili možnost gibalno-športne aktivnosti za vse študente, vključno z ukrepi na področju zakonodaje in sistemskega financiranja gibalno športnih aktivnosti študentov.

Rektorska konferenca RS je na seji potrdila Smernice za sistemsko in projektno podporo delovanju pisarn za prenos znanja in tehnologij v Sloveniji od junija 2022 do 2030. Predvsem RKRS izpostavlja, da je primeren en konzorcij za celotno Slovenijo, ki bo podpiral delovanje prenosa znanja in tehnologij, saj je glede na velikost in kritično maso najboljša rešitev.

RKRS se je seznanila s predvidenim načinom izvajanja študijskega procesa na univerzah v študijskem letu 2021-2030. Rektorska konferenca RS je prav tako podprla predlog Prirodoslovnega muzeja Slovenije za priložnostni kovanec ob 300. obletnici rojstva naravoslovca Joannesa A. Scopolija za leto 2023. Rektorska konferenca RS se je odločila za posredovanje obvestila MIZŠ, da je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zavrnila predlog novega javnega razpisa za nadaljevanje krepitve Kariernih centrov z osredotočenjem na posebne skupine študentov, čemur se močno nasprotuje, saj onemogoča del aktivnosti univerz.

Vir: Univerza v Mariboru