Sodelavca Univerze v Novi Gorici prejemnika Puhove nagrade

Datum objave: 10. 12. 2021
Novice

Puhova nagrada za vrhunske dosežke za razvoj metod za merjenje absorbcije aerosolov – dr. Luka Drinovec, izr. prof. dr. Griša Močnik ter razvojni skupini podjetji Aerosol, d. o. o. in Robomed, d. o. o.

Dr. Luka Drinovec (levo) in izr. prof. dr. Griša Močnik (desno). Foto:  Marjan Verč, IJS.
Dr. Luka Drinovec (levo) in izr. prof. dr. Griša Močnik (desno). Foto: Marjan Verč, IJS.

Danes so v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani slavnostno podelili nagrade in priznanje Republike Slovenije za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti v letu 2021.

Med letošnjimi prejemniki nagrad in priznanj sta tudi dr. Luka Drinovec in izr. prof. dr. Griša Močnik, raziskovalca iz Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici, Haze Instruments, d. o. o., Institut Jožef Stefan, v preteklosti pa tudi Aerosol, d. o. o., ki sta skupaj z razvojnima skupinama podjetji Aerosol, d. o. o. in Robomed, d.o.o., prejela Puhovo nagrado za vrhunske dosežke za razvoj metod za merjenje absorbcije aerosolov.

Bistveni stavek poudarka vsebine nagrade:
Razvoj metod za meritev absorpcije svetlobe v aerosolih, zlasti v črnem ogljiku, omogoča kvantifikacijo prispevka aerosolov k segrevanju atmosfere in podnebnih spremembam.

Strokovna utemeljitev:
Razvojni skupini podjetij Aerosol, d. o. o. in Robomed, d. o. o., dr. Luka Drinovec in izr. prof. dr. Griša Močnik (Univerza v Novi Gorici, Haze Instruments, d. o. o., Institut Jožef Stefan, v preteklosti pa tudi Aerosol, d. o. o.) so razvili nove inovativne metode in instrumente za merjenje aerosolov, ki absorbirajo svetlobo, zlasti črnega ogljika. Merjenje teh aerosolov je ključnega pomena za razumevanje, modeliranje, opisovanje in napovedovanje antropogenih podnebnih sprememb. Z inovativnimi pristopi pri merjenju so omogočili nove načine meritev, ki so jih patentirali v EU in ZDA. Različni instrumenti, ki so jih razvili na tej podlagi, so omogočili pravo revolucijo v meritvah, tako na področju podnebnih sprememb kakor tudi na področju določanja virov in njihovih prispevkov k onesnaženju zraka. Z objavljenimi rešitvami so pokazali uporabnost tako v laboratoriju kakor tudi na terenu in prenesli izsledke iz znanstvene sfere v prakso za splošno družbeno korist: zmanjšanje onesnaženosti zraka in podnebnih sprememb. Meritve s temi instrumenti potekajo v laboratorijih in na terenu od južnega tečaja do severa Grenlandije v okviru mednarodnega monitoringa, evropske znanstvene infrastrukture, nacionalnih mrež in agencij v državah EU, Indiji, na Kitajskem in v ZDA. Razvoj je omogočil nastanek in rast več majhnih in mikropodjetij iz Slovenije, ki zdaj popolnoma obvladujejo to svetovno tržno nišo in dosegajo dodano vrednost, ki je nekajkrat večja od povprečja v panogi.

Poljudna utemeljitev:
Razvojni skupini podjetij Aerosol, d. o. o. in Robomed, d. o. o., dr. Luka Drinovec in izr. prof. dr. Griša Močnik (Univerza v Novi Gorici, Haze Instruments, d. o. o., Institut Jožef Stefan, v preteklosti pa tudi Aerosol, d. o. o.) so razvili nove inovativne metode in instrumente za merjenje aerosolov, ki absorbirajo svetlobo, zlasti črnega ogljika. Ti aerosoli so drugi najpomembnejši povzročitelji segrevanja ozračja. Različni inovativni instrumenti, ki so jih razvili, so odprli nova znanstvena področja in se uporabljajo na vseh celinah, od gladine morij do himalajskih vrhov. Razvoj je omogočil nastanek in rast več majhnih slovenskih podjetij, ki zdaj popolnoma obvladujejo to svetovno tržno nišo. Skupina je Slovenijo postavila na svetovni zemljevid kot vodilno na področju merjenja aerosolov.

Poleg nagrade naših sodelavcev so bile podeljene še naslednje nagrade in priznanja:

  • Zoisovi nagradi za življenjsko delo. Prejemnici: prof. dr. Anuška Ferligoj in prof. dr. Julijana Kristl.
  • Puhova nagrade za življenjsko delo. Prejemnica: prof. dr. Borka Jerman Blažič.
  • Zoisove nagrade za vrhunske dosežke. Prejemniki: prof. dr. Stanislav Gobec, prof. dr. Goran Dražić, prof. dr. István Kovács in prof. dr. Tomaž Zwitter.
  • Zoisovo priznanje za pomembne dosežke. Prejemniki: izr. prof. dr. Vita Poštuvan, prof. dr. Marko Anderluh, dr. Matej Kanduč, prof. dr. Veronika Kralj-Iglič in prof. ddr. Aleš Iglič, prof. dr. Nataša Vaupotič in prof. dr. Vesna Zadnik.
  • Priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije. Prejemnica: dr. Saša Bajt.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem!

Podelitev nagrad: Slovesnost ob podelitvi Zoisovih nagrad in priznanj, priznanja Ambasador znanosti ter Puhovih nagrad in Puhovih priznanj 2021

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Od leve proti desni: dr. Martin Rigler, izr. prof. dr. Griša Močnik, dr. Luka Drinovec, Viktor Pilko in mag. Damjan Zadnik. Foto: Marjan Verč, IJS.
Foto: Marjan Verč, IJS.