Dr. Fabio Lapenta – prejemnik Lapanjetove nagrade

Datum objave: 7. 10. 2021
Novice

Slovensko biokemijsko društvo je 1. oktobra dr. Fabiu Lapenti, podoktorskemu raziskovalcu v Laboratoriju za vede o okolju in življenju na Univerzi v Novi Gorici, podelilo Lapanjetovo nagrado, strokovno priznanje, ki se podeli mlademu članu Slovenskega biokemijskega društva za vrhunske dosežke na področju biokemijskih znanosti.

Foto: Slovensko biokemijsko društvo
Foto: Slovensko biokemijsko društvo

Dr. Fabio Lapenta je oktobra 2019 doktoriral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, svoje raziskovalno delo pa je opravljal na Odseku za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu pod vodstvom prof. Romana Jerale. Januarja 2021 je začel delovati v okviru Laboratorija za vede o okolju in življenju na Univerzi v Novi Gorici, na raziskovalnem projektu s poudarkom na okužbi s HPV in na onkogenezi, ki ga vodi doc. dr. Martina Bergant Marušič. Oktobra 2021 je Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) začela financirati njegov podoktorski projekt, usmerjen na razumevanje vloge oboka ribonukleoproteina pri virusni okužbi.

Ta nagrada je priznanje dr. Lapenti za dosežke na področju biokemije z začetka njegove kariere in spodbuda k izvajanju novih raziskovalnih dejavnosti.

Iskrene čestitke!

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Foto: Slovensko biokemijsko društvo