Škrabčevi dnevi 12

Datum objave: 11. 10. 2021
Novice

V petek, 8. oktobra 2021, je Frančiškanski samostan Kostanjevica nad Novo Gorico gostil simpozij Škrabčevi dnevi 12, ki ga organizirajo ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Raziskovalna postaja ZRC SAZU iz Nove Gorice in Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Udeleženci simpozija Škrabčevi dnevi 12.
Udeleženci simpozija Škrabčevi dnevi 12.

Začetki simpozija segajo v leto 1994, od leta 2011 pa poteka srečanje v prenovljeni podobi – letošnja izvedba je tako predstavljala tudi deseto obletnico prenovitve simpozija, zato je še posebej primerno, da je simpozij tokrat pospremila tudi slovesnost, na kateri je Ustanova patra Stanislava Škrabca, ki je tudi podprla izvedbo dogodka, šestim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije, primerjalnega ter splošnega jezikoslovja podelila letošnje Škrabčeve štipendije. Naj spomnimo, da je med prejemniki štipendije tudi Vesna Plesničar, doktorska študentka programa Kognitivne znanosti jezika na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici.

Škrabčevi dnevi, ki se zgodijo vsaki dve leti, so v prenovljeni zasnovi široko vključujoča jezikoslovna konferenca brez omejitev glede na podpodročje, temo, preučevani jezik, pristop in metodologijo. S takšno splošno usmeritvijo poskušajo Škrabčevi dnevi po vzoru srečanj krovnih jezikoslovnih združenj v tujini zapolniti vrzel, ki jo v Sloveniji puščajo druge jezikoslovne konference, saj med temi ni krovnega srečanja, ki ne bi bilo omejeno ali samo na določeno podpodročje jezikoslovja, na določen teoretični pristop ali na posamezen preučevani jezik.

Široko zasnovo simpozija, katerega organizacijski odbor sestavljajo Kozma Ahačič, Helena Dobrovoljc, Franc Marušič - Lanko, Petra Mišmaš, Danila Zuljan Kumar in Rok Žaucer, je odražal tudi letošnji program, ki je ponovno prinesel odlično bero raznolikih jezikoslovnih predavanj, še posebej pa nas veseli, da sta bili med sodelujočimi tudi Vesna Plesničar in Katarina Gomboc Čeh, mladi raziskovalki na Centru za kognitivne znanosti jezika in asistentki na Fakulteti za humanistiko.

Več informacij o simpoziju ter zbornike Škrabčevi dnevi, ki so izšli v okviru Založbe Univerze v Novi Gorici, lahko najdete na spletni strani simpozija (http://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si)

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Vesna Plesničar, prejemnica štipendije Škrabčeve ustanove.