Podoktorski sodelavec s področja fototermične spektroskopije ter instrumentacije (m/ž)

Datum objave: 15. 11. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja fototermične spektroskopije ter instrumentacije.
Rok za prijavo do: 10. 12. 2021

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici (UNG). Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo bo potekalo v okviru Laboratorija za vede o okolju in življenju, v okviru projekta »Sinteza in karakterizacija biokompozitnih materialov na osnovi sporopolenina za doseganje večje učinkovitosti proti mikroorganizmom odpornim na antibiotike«. Izbrani kandidat bo prevzel tudi pedagoške obveznosti pri študentskih laboratorijskih in seminarskih vajah s področja karakterizacije materialov in instrumentalnih metod analize na enem ali več študijskih programih univerze.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja fizike, kemije, karakterizacije materialov ali primerljivih področij, * dobro znanje angleškega jezika, * zaželene so tudi izkušnje z raziskovalnim delom v tujini.

Pri izbiri kandidatov bomo upoštevali teoretično znanje in praktične izkušnje z enega ali več naslednjih področij: fototermična spektroskopija in instrumentacija, laserska spektroskopija, matematično modeliranje/računalniško programiranje in karakterizacija materialov (dokazljivo v bibliografiji z ustreznimi izvirnimi znanstvenimi članki v mednarodnih revijah).

Začetek dela je predviden takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma najkasneje 1. januarja 2021. Zaposlitev je za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z dokazili o izobrazbi, * motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dosežkov, * znanstvena in strokovna bibliografija.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si do vključno 10. 12. 2021.
Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.
Kontakt za dodatne informacije: tel. 05 620 85 22 ali e-naslov za prijavo.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si