Vodja laboratorija za fiziko organskih snovi (m/ž)

Datum objave: 10. 1. 2022
Zaposlitev zunanji

Laboratorij za fiziko organskih snovi se osredotoča na raziskave na področju 2D materialov in njihovih Van der Waalsovih heterostruktur, ter na področju organske elektronike. V glavnem so raziskave posvečene študiji elektronkih lastnosti materialov, ki so zanimivi na nove vrste elektronskih elementov, organskih sončnih celic, organskih tranzistorjev, fotodetektorjev in spominskih elementov.
Rok za prijavo do: 31. 1. 2022

Iščemo motiviranega sodelavca, ki bo prevzel vodenje laboratorija in usmerjal njegov nadaljnji razvoj v skladu z strateškimi cilji univerze. K prijavi vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici v dinamičnem raziskovalnem okolju ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • doktorat znanosti s področja delovanja laboratorija,
  • izpolnjeni pogoji za nosilca raziskovalnih projektov,
  • organizacijske in vodstvene sposobnosti,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • znanje slovenščine in angleščine na stopnji C1.

Začetek dela je predviden takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma najkasneje 1. februarja 2022. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, določen čas štirih let, za obdobje mandata, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev,
  • znanstvena in strokovna bibliografija,
  • motivacijsko pismo s kratkim opisom vizije razvoja laboratorija v mednarodnem prostoru,
  • kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo tudi obsežnejšo vizijo razvoja laboratorija.

Rok za prijavo je do 31. 1. 2022.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke