Univerze pozivajo k strategiji razvoja države na področju visokošolskega izobraževanje in k javni razpravi o njegovi prihodnosti

Datum objave: 21. 1. 2022
Novice

Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) je na današnji prvi redni seji pod novim vodstvom Univerze v Ljubljani ponovno poudarila, da je pomembno ohranjati in nadgraditi kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji, ki prispeva k razvoju družbe znanja.

Z leve proti desni: rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič, rektorica Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdija Kutnar, rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik. Foto: STA
Z leve proti desni: rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič, rektorica Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdija Kutnar, rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič, rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik. Foto: STA

»Zavedamo se, da se moramo univerze odzivati na potrebe trga dela, vendar pa za to potrebne strateške analize in usmeritve na ravni celotne države. Mladi ljudje, ki jih izobražujemo na naših univerzah, lahko s svojimi potenciali ustvarjajo gospodarstvo za višjo dodano vrednostjo. Nujno je upoštevati predvsem kakovost visokošolskega izobraževanja ter zagotoviti odlično izobražene mlade tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z gospodarstvom, a so pomembna za razvoj in delovanje družbe znanja,« je povedal predsedujoči Rektorski konferenci rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

Člani Rektorske konference so danes sklenili, da bodo pripravili načrt promocije poklicne prehodnosti in ustvarjanje novih poklicev ter promocije enakomerne zastopanosti spolov na področjih s stereotipnimi vzorci vpisa na študijske programe. Hkrati Rektorska konferenca poziva ustrezne državne organe k pripravi strategije razvoja države, pri kateri bi Rektorska konferenca sodelovala in ki bo dejansko vodila v razvoj celotne družbe.

V okviru Rektorske konference bo organizirana serija javnih razprav o aktualnih vprašanjih in prihodnosti visokega šolstva, prva že konec februarja letos.

Prva redna seja Rektorske konference je bila namenjena tudi problematiki vpisa tujih študentov in zaposlovanja tujcev na univerzah ter seznanitvi z aktualnimi razmerami glede epidemije Covid-19, pri čemer so se predstavnice in predstavniki univerz strinjali, da so se univerze izkazale z odličnim obvladovanjem epidemije, zlasti zaradi visoke precepljenosti in doslednega spoštovanja preventivnih ukrepov.

Vir: Univerza v Mariboru