Asistent z doktoratom ali docent s področja uporabne matematike (m/ž)

Datum objave: 3. 2. 2022
Zaposlitev zunanji

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.
Rok za prijavo: 20. 3. 2022

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za informacijske sisteme in uporabno matematiko v interdisciplinarni raziskovalni skupini, ki deluje na preseku računalništva, informatike, matematike in tehnologij vodenja sistemov. Razvija nove pristope k modeliranju in jih uporablja na različnih področjih, od biomedicine do izobraževanja in industrije. Razvija metode za inteligentno analizo podatkov in za odkrivanje novega znanja.

Izbrani kandidat se bo ukvarjal z raziskovalnim delom na področju uporabne matematike, zlasti na področjih, povezanih z matematičnim modeliranjem in/ali matematično statistiko. Skladno z izvolitvijo bo prevzel tudi pedagoške obveznosti pri matematičnih predmetih na študijskem programu Gospodarski inženiring na Poslovno-tehniški fakulteti ter na drugih študijskih programih Univerze v Novi Gorici.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti iz uporabne matematike / statistike / matematike oz. inženirskih disciplin,
  • dobro znanje angleškega jezika,
  • zmožnost samostojnega dela in timskega dela v mednarodni skupini,
  • raziskovalno usmeritev in mednarodno relevantne publikacije na področju uporabne matematike.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja matematičnega modeliranja / matematične statistike, ki morajo biti podprte z avtorskimi znanstvenimi publikacijami ter kandidati, ki imajo naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv docent.

Delovno mesto je na lokaciji Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi in bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis z opisom dosedanjega raziskovalnega dela,
  • seznam znanstvenih objav,
  • motivacijsko pismo,
  • kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do 20. 3. 2022 na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke