Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesta ASISTENT (doktorski študent) s področja FIZIKA (m/ž)

Datum objave: 15. 2. 2022
Zaposlitev zunanji

Razpisano delovno mesto je namenjeno kandidatom, ki jih zanima področje transporta naboja v dvodimenzionalnih (2D) materialih. Izbrani kandidat bo neposredno vključen v raziskovalno delo v Laboratoriju za fiziko organskih snovi na področju 2D materialov, njihovih Van der Waalsovih heterostruktur, ter na področju organske elektronike. Raziskave so eksperimentalne narave in so v glavnem posvečene študijam elektronskih lastnosti materialov, ki so zanimivi za nove vrste elektronskih elementov, organskih tranzistorjev, fotodetektorjev, organskih sončnih celic, spominskih elementov, komponent za pridobivanje energije in komponent, ki posnemajo biološke procese, kot so npr. biosenzorji.
Rok za prijavo je 1. 4. 2022

V okviru delovnih obveznosti se bo kandidat usposabljal in izobraževal za pridobitev doktorata znanosti na študijskem programu Fizika III. stopnje Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja fizike na enem ali več študijskih programih univerze.

Delovno mesto bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Izbrani kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • 2 bolonjska stopnja oz. univerzitetna izobrazba pred uvedbo bolonjskih programov s področja fizike ali materialov,
  • vpis v študijski program Fizika III. stopnje na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici za leto 2022/23,
  • dobro znanje angleščine.

Obvezne priloge k prijavi:

  • spremni dopis,
  • življenjepis s kontaktnimi podatki,
  • seznam relevantnih znanstvenih/strokovnih objav, če jih kandidat ima,
  • kratko motivacijsko pismo,
  • kopija diplome oziroma drugih relevantnih dokazil.

Rok za prijavo je 1. 4. 2022.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka.

Priponke

Kontakt

• za raziskovalno delo: prof. dr. Egon Pavlica, egon.pavlica@ung.si
• za postopek prijave: Tea Stibilj Nemec, tel. 05 6205 822, tea.stibilj.nemec@ung.si