Dekan Fakultete za podiplomski študij (m/ž)

Datum objave: 25. 2. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto dekana Fakultete za podiplomski študij.
Rok za prijavo do: 31. 3. 2022

Kandidati za delovno mesto dekana Fakultete za podiplomski študij morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • doktorat znanosti s področja delovanja fakultete,
  • najmanj naziv docent ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v ta naziv,
  • izpolnjeni pogoji za nosilca raziskovalnih projektov,
  • organizacijske in vodstvene sposobnosti,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • znanje slovenščine in angleščine na stopnji C1 (SEJO/CEFR).

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko na mesto dekana ponovno imenovana.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor bodo na poziv Univerze morali predložiti tudi vizijo razvoja fakultete.

Prijavi morajo kandidati priložiti:

  • življenjepis,
  • dokazila o izobrazbi,
  • znanstveno in strokovno bibliografijo,
  • motivacijsko pismo z opisom raziskovalnih interesov.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v elektronski obliki v kadrovsko službo Univerze v Novi Gorici, na elektronski naslov tea.stibilj.nemec@ung.si​.

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Kontakt

Prijave in kontakti:
Tea Stibilj Nemec, tel. (05) 6205 822, elektronska pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si