Poziv RKRS Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport glede izračunov sredstev za raziskovalne organizacije

Datum objave: 15. 4. 2022
Novice

Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS), ki ji trenutno predseduje Univerza v Ljubljani, je danes ponovno pozvala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da čim prej posreduje izračune sredstev za raziskovalne organizacije v letu 2022 na podlagi novega Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Hkrati naj Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS čim prej pripravi potrebne pravilnike in druge podzakonske akte za izvedbo zakona, s katerimi že zamuja.

Foto: STA
Foto: STA

»Brez izračunov razdelitve raziskovalnih sredstev, na katere univerze in raziskovalne organizacije čakamo že več kot 4 mesece, izvajanje novega raziskovalnega zakona ni možno, prav tako je težko načrtovati naše raziskovalno delo,« so poudarili rektorji ljubljanske, mariborske, novogoriške in primorske univerze ob današnji seji RKRS. Slovenija je še vedno država, ki daje za znanost najmanjši delež javnih sredstev med vsemi državami članicami EU.

Glede nedavnih sprememb v visokošolskem in raziskovalnem prostoru, zlasti z ustanavljanjem novih javnih raziskovalnih institucij, RKRS podpira enakomeren regionalni razvoj, vendar pa vztraja na stališču, da mora izhajati ustanavljanje novih javnih zavodov iz izdelane državne strategije urejanja visokošolskega in raziskovalnega prostora ter le na podlagi neodvisnih pozitivnih evalvacij za ustanavljanje takšnih ustanov. Ponovno je bilo izpostavljeno, da bi v Sloveniji morali razumeti, da moramo kakovost graditi v evropskem prostoru, ne pa poskušati dvigovati kakovost v slovenskem prostoru z ustvarjanjem vedno večje konkurence v našem majhnem prostoru z omejenimi javnimi sredstvi.

Člani RKRS so se seznanili z dejavnostmi članic RKRS za pomoč prebivalcem Ukrajine, izmenjali pa so tudi informacije in poglede na izvajanje Zakona za urejanje položaja študentov in nacionalno pomembnih nalog glede vpisnih postopkov.

Pred sejo Rektorske konference RS so se rektorji ljubljanske, mariborske in primorske univerze srečali z direktorjem Inštituta Jožef Štefan dr. Boštjanom Zalarjem na delovnem sestanku o strategiji ustanavljanja novega centra za umetno inteligenco.

Vir: Univerza v Ljubljani